Wiebes stelt wet DBA uit

0

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA), die de VAR moet vervangen, zal niet per 1 januari ingaan. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt als streefdatum voor de inwerkingtreding 1 april 2016 aan, met een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017.

Dat schrijft Wiebes in zijn nota als antwoord op de bezwaren die fracties in de Eerste Kamer onlangs in de tweede ronde van schriftelijke vragen hebben geuit. Wiebes heeft de Eerste Kamer verzocht om de behandeling van nieuwe regels voor zzp’ers uit te stellen.

Modelovereenkomsten
Wiebes blijft bij het streven van vijf tot tien door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten. Van de overlegde en beoordeelde overeenkomsten zijn er inmiddels 19 gepubliceerd. Daarbij gaat het om heel specifieke (bijna individuele) overeenkomsten maar ook om meer sectorale overeenkomsten. Wel erkend Wiebes dat een volledig dekkend stelsel van voorbeeldovereenkomsten niet voor 1 januari 2016 haalbaar is.

Tussenkomstmodel
Een daarvan is de modelovereenkomst tussenkomst. Volgens Wiebes kan met dit tussenkomstmodel aan intermediairs, opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid omtrent de loonheffingen worden gegeven.

Implementatietermijn tot 1 januari 2017
Wiebes komt belangenorganisaties, waaronder de NBBU de ABU, die vrezen voor een te snelle invoering van de Wet DBA tegemoet door de streefdatum voor de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 april 2016. Daarbij geldt een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.

Bezwaren Eerste Kamer
De staatssecretaris stelt dat het aanbieden van een uitgewerkt transitieplan voor 27 oktober niet realistisch is – de datum waarop de stemming voor het wetsvoorstel DBA gepland stond in de Eerste Kamer – en vraagt om uitstel hiervan.
Wiebes geeft in zijn nota uitgebreid antwoord op de bezwaren die fracties in de Eerste Kamer onlangs in de tweede ronde van schriftelijke vragen hebben gesteld.

Geldigheidsduur VAR
Gevolg is dat ook de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s tot 1 april 2016 wordt verlengd. Verlenging had al plaatsgevonden voor de in 2014 afgegeven VAR’s, zodat die ook in 2015 geldig blijven. Een tweede verlenging betekent dat de in 2014 en in 2015 afgegeven VAR’s ook voor het eerste kwartaal van 2016 zullen gelden.

Bron: Eerste Kamer


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer