ABU: Wet Werk en Zekerheid slechts eerste stap

0

Vandaag treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. ‘De wet is een eerste stap naar een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Maar er is meer nodig en daarvoor moeten we niet langer flex en vast lijnrecht tegenover elkaar zetten.’

Dat stelt ABU-directeur Jurriën Koops. De discussie moet volgens Koops vooral gaan over hoe meer mensen aan het werk komen. Bijvoorbeeld door lastenverlichting te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt en stappen te zetten om te komen tot een vernieuwd sociaal stelsel.

Bijdrage uitzendbranche
Echte banen tegenover onechte banen, ofwel ‘vast’ tegenover ‘flex’: het is volgens de ABU geen constructieve manier om over de arbeidsmarkt te blijven discussiëren. ‘Al is het alleen maar, omdat ruim twee miljoen mensen met een flexibele arbeidsrelatie echt werk doen’, aldus Koops. ‘De discussie moet gaan over werk voor zoveel mogelijk mensen. En daaraan levert de uitzendbranche een belangrijke bijdrage.’

Lastenverlichting op arbeid
Meer mensen aan het werk krijgen wordt mogelijk door lastenverlichting te creëren op arbeid, stelt Koops. ‘Een flink deel van de € 5 miljard lastenverlichting naar de arbeidsmarkt via onder andere loonkostensubsidies of premiekortingen gaat werken.’ Verder bepleit de ABU reductie van werkgeversrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid via verkorting van de loondoorbetaling waardoor het aannemen van personeel weer interessant wordt.

Contractneutraal sociaal stelsel
De Wet werk en zekerheid is volgens de ABU een eerste stap naar een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid, die pleit voor volgende stappen. Volgens de ABU vraagt flexibilisering van de arbeidsmarkt om een sociaal stelsel dat toegang en zekerheid biedt aan alle werkenden (vast en flex) en dat past bij de toekomstige arbeidsmarkt. Hoe kunnen we opleidingen, hypotheken, sociale zekerheid en pensioenen zo inrichten dat ze voor álle werkenden toegang en voldoende zekerheid bieden? De ABU roept het kabinet op om te komen tot een verkenning van zo’n nieuw contractneutraal sociaal stelsel.

De ABU heeft in haar uitgave Sterk voor Werk de feiten en cijfers over de uitzendbranche op een rij gezet. Deze uitgave is te downloaden op de site van de ABU.

 

Bron: ABU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer