Werkgevers verwachten groei personeel, maar vooral omzetgroei

0

Werkgevers binnen het mkb en de grootzakelijke markt verwachten dit jaar een stijging in zowel het aantal medewerkers als de omzet. Door automatisering blijft de personele groei wel enigszins achter.

Dat blijkt uit de Hr Marktmonitor (voorheen de MKB Marktmonitor), waaraan werkgevers uit het mkb en grootbedrijf (totaal 2.195) en werknemers (2.336) meewerkten.

Verwachte omzetgroei

Van de werkgevers in het mkb verwacht 67% een groei in omzet. Het grootbedrijf is qua omzetverwachtingen voorzichtiger, maar ook daar voorspelt meer dan de helft (53%) dat de omzet groeit. Uiteraard zijn er ook werkgevers die hun omzet zien stijgen noch dalen. 25% van het mkb denkt dat de omzet stabiel blijft, voor het grootbedrijf is dit 23%.

Personele groei

Organisaties denken de omzetgroei te behalen met relatief minder mensen. Want hoewel er een flinke economische groei wordt voorspeld, blijft de te verwachten personele groei achter. Bijna de helft (48%) van het mkb denkt dat het aantal werknemers toeneemt. Bijna evenzoveel (46%) van de mkb’ers denkt met evenveel personeel te blijven werken. Binnen het grootbedrijf verwacht 37% een groei in het aantal fte. Een derde van de werkgevers in het grootbedrijf denkt dat de personeelsomvang in zijn bedrijf gelijk blijft en een kwart denkt zelfs met minder mensen toe te kunnen.

Unique
Marion van Happen (Unique)

Unique: automatisering en efficiëntie

Marion van Happen, algemeen directeur bij Unique: “Organisaties voorspellen groei en daarvoor is personeel nodig. We zien in de markt dat de vraag wel groter wordt. Dat de verwachte omzetgroei verschilt van het aantal fte heeft ook te maken met de toenemende automatisering en efficiëntie binnen bedrijven. We gaan slimmer om met menselijk kapitaal en doen meer met minder. Tegelijkertijd zijn er werknemers die nog niet op hun plek zitten en zoeken naar werkgeluk. Deze talenten kunnen organisaties helpen om nog meer groei te realiseren. Dit jaar zal in het teken staan van het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek, van financiële én personele groei.”

De Hr Marktmonitor, uitgevoerd door Unique, in samenwerking met Motivaction, is te downloaden op de website van Unique.

Bron: Unique

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer