Aantal oudere uitzendkrachten verdubbeld

0

In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100.000 naar bijna 200.000. Hoewel de ‘oudere’ werkzoekende het nog altijd moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, slaagt de uitzendsector er wel in hen aan een baan te helpen.

Uit recente cijfers in de Uitzendmonitor 2018, een onderzoek van KBA Nijmegen.

Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht.
Van de oudere WW’ers die voorheen een vaste baan hadden, vindt slechts 18% binnen een jaar weer een vaste baan. Een verschil van ruim 40%.
En van alle WW’ers die na hun uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, is 76% drie jaar later nog aan het werk.

Actieplan 55PlusWerkt

“Dat zijn mooie resultaten die laten zien dat uitzendwerk van waarde is,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops. Volgens de ABU toont het onderzoek aan dat de inspanningen in de branche – onder meer het Actieplan 55PlusWerkt in samenwerking met het UWV – hun vruchten afwerpen.

Niet-westerse uitzendkrachten

In 2017 waren er maar liefst 856.638 uitzendkrachten aan het werk, met 160 nationaliteiten. Hiermee weerspiegelt de uitzendbranche de kleurrijke Nederlands samenleving. Opvallend daarbij is dat één op de vijf uitzendkrachten een niet-westerse migratie achtergrond heeft. Via de uitzendbranche vinden duizenden vluchtelingen uit conflictgebieden, zoals Syrië ( 2.875) en Somalië (4.816), hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Duurzame uitzendbanen

Uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. Opmerkelijk is dat in 2017 de helft van alle uitzendkrachten een contract van 36 uur of meer had. Dat percentage is in de loop der jaren ook toegenomen, van 45% in 2009 naar 50% in 2017. Uitzendwerk onderscheidt zich daarmee in positieve zin van deeltijd- en oproepcontracten, waarbij het veelal gaat om kleine baantjes. Voor 69% uitzendkrachten is uitzendwerk de hoofdactiviteit, 13% combineert uitzendwerk met ander werk en 9% met een studie (exclusief scholieren en studenten).
Deze cijfers weerspreken volgens de ABU dat er sprake is van Amerikaanse toestanden waarbij baantjes moeten worden gesprokkeld. Bovendien blijkt uit de cijfers dat meer uitzendkrachten duurzaam aan het werk blijven. Tweederde van de uitzendkrachten heeft na afloop van zijn uitzendperiode nieuw werk.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Als de Uitzendmonitor 2018 iets duidelijk maakt, is het volgens Koops dat uitzendwerk van grote maatschappelijke waarde is, die een oproep doet aan het kabinet. “Kijkend naar de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), vind ik het dan ook onverstandig van het Kabinet om deze belangrijke functie van uitzendwerk in gevaar te brengen. Ik doe dan ook een oproep aan het Kabinet en de Tweede Kamer om nog eens goed naar de consequenties van het wetsvoorstel voor de uitzendbranche te kijken en adequate maatregelen te treffen om onze belangrijke allocatiefunctie veilig te stellen, zodat iedereen perspectief op werk houdt.”

De ABU-whitepaper De maatschappelijke waarde van uitzendwerk voor de arbeidsmarkt is te downloaden via de website van de ABU.

Bron: ABU

 

Over Auteur

Reageer