ABU: snel werk maken van scholing en inclusieve arbeidsmarkt

0

Er moet door Den Haag snel meer gedaan worden aan scholing van werkenden en hervorming van de arbeidsmarkt om de werkloosheid door de coronacrisis aan te pakken en ook op lange termijn een evenwichtige, inclusieve arbeidsmarkt te krijgen.

Dat stelt de ABU die betrokken is bij de Alliantie Samen werken voor werk en het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA), die beide met aanbevelingen hiervoor komen.

Alliantie Samen werken voor werk

De ABU, Cedris, NRTO en OVAL – verenigd in de alliantie Samen werken voor werk – roepen de politiek op snel gerichte maatregelen te nemen om te voorkomen dat er een ‘coronabestand’ met werkzoekenden ontstaat.
Gisteren hebben zij het statement Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen gepubliceerd. De ABU licht die aanbevelingen op de site toe.

Ontwikkelrekening

De alliantie pleit er daarom voor om haast te maken met de invoer van een ontwikkelrekening voor iedereen. Bij de voorgestelde ontwikkelregeling horen: een activerend inkomensbeleid, harmonisatie van arbeidsmarktinstrumenten, recht op begeleiding naar werk en een beter zicht op werkzoekenden. Vernieuwende samenwerking is hierbij cruciaal.

Uitbreiding scholingsbudget

De impact van de coronacrisis maakt de noodzaak groter om sneller verbeteringen door te voeren, stelt de alliantie. Wachten op een volgend kabinet is onverstandig. Kansen op werk zijn er in de groeisectoren. Om mensen snel van werk-naar-werk of van uitkering-naar-werk te helpen, is scholing en begeleiding noodzakelijk. Mensen moeten weer fit gemaakt worden voor deze vernieuwde arbeidsmarkt. Een forse uitbreiding van het scholingsbudget na NOW 2.0 is dan ook nodig.

Eén kansenregister

Daarbij is inzicht in profielen in de bestanden van UWV en gemeenten essentieel. Daarom pleiten de alliantiepartners voor één kansenregister waar werkgevers direct contact kunnen leggen met kandidaten.

(Tijdelijk) werk moet lonend zijn

De crisis gaat vooral mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt raken. Belangrijk is om hen zo actief mogelijk te houden. Het moet lonend zijn om (tijdelijk) werk aan te nemen, zonder risico’s op financiële problemen vanwege verschillende geldstromen, of problemen door terugval. Een dergelijk flexibel sociaal vangnet maakt ‘simpel switchen’ tussen banen of van werkloosheid naar werk mogelijk. De inzet voor kwetsbare mensen blijft nodig om de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Voor een groep mensen zal loonvormende arbeid zonder ondersteuning nooit een reëel perspectief worden. De alliantie pleit daarom voor een flinke verruiming van de huidige reguliere participatiebudgetten. Juist door de coronacrisis zijn deze budgetten nog harder nodig.

Inclusief arbeidsmarktbeleid

Er zal naar verwachting een grote stroom van werkzoekenden komen. De alliantie Samen werken voor werk heeft naar eigen zeggen door de duizenden aangesloten dienstverleners per arbeidsmarktregio een wendbaar en passend arrangement, waarmee werkzoekenden en werkgevers snel en op grote schaal bij elkaar gebracht worden. Hiermee geeft de alliantie tevens invulling aan de oproep van de commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap) om te komen tot een maatschappelijke alliantie voor een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Het statement Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen is online te vinden.

Platform de Toekomst van Arbeid (PTA)

De ABU maakte vandaag ook de bevindingen van de Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) bekend. Initiatiefnemers zijn naast vertegenwoordigers van de ABU, Aart van der Gaag, Hans Kamps, Fred van Haasteren, Cedris, Goldschmeding Foundation, MBO Raad, NRTO, AWVN, Verbond van Verzekeraars en Kindcentra 2020. Deze ‘maatschappelijke alliantie’ heeft de voorstellen van de Commissie Borstlap verder uitgewerkt.

Individuele ontwikkelrekening

De voorstellen van de PTA gaan onder andere over een leven lang ontwikkelen, waarbij er een individuele ontwikkelrekening en een periodieke loopbaan-APK voor volwassenen zou moeten komen.
En de PTA pleit – net als de commissie-Borstlap – voor het terugdringen van wat zij de ‘wildgroei aan arbeidscontracten’ noemt. Er zou meer juridische duidelijkheid moeten komen over het onderscheid tussen werknemers, uitzendwerknemers en zelfstandigen. Belangrijk daarbij is volgens de PTA dat de kostenverschillen tussen de verschillende vormen van arbeid kleiner worden.

Basisbaan

Sommige voorstellen zijn opmerkelijk, zoals een basisbaan voor 28 uur per week tegen 70% van het wettelijk minimum maandloon. Deze basisbaan zou in de plaats van een bijstandsuitkering moeten komen.

Zzp’ers moeten meer betalen

De PTA rekent zichzelf rijk. De voorstellen zouden naar eigen zeggen 140.000 extra banen opleveren. De PTA stelt ook dat de totale lasten voor werkgevers met een half miljard euro afneemt als hun plannen worden uitgevoerd. Voor zelfstandig ondernemers stijgen de lasten echter met 2,5 miljard euro. Dat komt onder andere door de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die in het pensioenakkoord is afgesproken en de afschaffing van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling.

PTA raadt het volgende kabinet aan om haast te maken met de toekenning van leerrechten en een WW-regime dat meer mee-ademt met de conjunctuur.

Dit is de reeks aanbevelingen die de PTA doet.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer