CBS: meer vacatures dan werklozen, herstel uitzendbureaus zet door

0

De spanning op de arbeidsmarkt is nog nooit zo hoog geweest als nu. Bedrijven profiteren van het economisch herstel na de coronacrisis, maar veel ondernemers hebben al langere tijd moeite om geschikt personeel te vinden. De uitzendbranche slaagt er (gedeeltelijk) in hierin te voorzien; bij de uitzendbureaus kwamen er 33.000 banen bij in het tweede kwartaal. Dat is de grootste toename in 25 jaar.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.

Recordaantal openstaande vacatures

Het aantal vacatures in Nederland was in het tweede kwartaal voor het eerst groter dan het aantal werklozen. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 106 openstaande vacatures voor iedere 100 werkzoekenden. In totaal stonden er eind juni 327.000 vacatures open, 82.000 meer dan eind maart. Dat is met afstand de grootste stijging die het CBS ooit heeft gemeten. Het vorige record deed zich voor in het tweede kwartaal van 2019, met 93 vacatures op elke 100 werklozen.
Bovendien waren er nog nooit eerder meer dan 300.000 openstaande vacatures in Nederland.

Heel veel nieuwe vacatures

Er was heel veel activiteit op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal. Ook het record van nieuw ontstane vacatures werd ruimschoots overschreden. In de loop van het tweede kwartaal ontstonden 374.000 nieuwe vacatures, 92.000 meer dan in het eerste kwartaal.

Vacaturegraad

De vacaturegraad nam in het tweede kwartaal verder toe van 30 naar 39. Dat wil zeggen dat er 39 vacatures waren per duizend banen van werknemers. Niet eerder stonden er zoveel vacatures open ten opzichte van het aantal banen. De hoogste stand tot nu werd halverwege 2019 bereikt met 34 vacatures per duizend banen.

openstaande vacatures
(Bron: CBS)

Verdubbeling vacatures horeca

De sectoren met de meeste vacatures zijn de handel (65.000), zakelijke dienstverlening (52.000) en de zorg (45.000). Die drie branches zijn samen goed voor bijna de helft van de openstaande vacatures. De horeca kende de snelste toename. Daar verdubbelde sinds de versoepeling van de coronamaatregelen het aantal vacatures (naar 27.000).

Toename uitzendbanen

Bij de uitzendbureaus kwamen er 33.000 banen bij in het tweede kwartaal, een stijging van 4,7%. Dit is de grootste toename sinds het vierde kwartaal van 1995. Na het forse verlies in het tweede kwartaal van 2020 (met -15,7%), nam het aantal uitzendbanen in de kwartalen daarna geleidelijk aan weer toe.

uitzendbanen
(Bron: CBS)

Lees ook:

Na de dalingen in de afgelopen twee kwartalen nam het aantal banen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca weer met 46.000 toe. Ook in alle overige bedrijfstakken (met uitzondering van de landbouw en visserij) kwamen er banen bij.

Bedrijven kampen met personeelstekort

Vorige week maakte het CBS bekend dat het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2021 verder is toegenomen toe en het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008 bereikte. De horeca is ook hierbij de grootste positieve uitschieter, nadat de ondernemers in de horeca door de coronacrisis de afgelopen vijf kwartalen het meest somber waren over de vooruitzichten.

Ondernemers zijn dus zeer positief, maar zij ervaren wel een personeelstekort. Ongeveer 23% geeft aan het personeelstekort als grootste belemmering voor de bedrijfsactiviteiten te ervaren. Dit is meer dan het dubbele van het gemiddelde voor dezelfde periode in de jaren 2012–2020.

Lees ook: ABN AMRO: steeds meer vacatures zijn niet in te vullen

Meer banen, minder werkloosheid

De werkloosheid nam voor het derde kwartaal op rij af. In de maanden april tot en met juni daalde het aantal werkzoekenden met 27.000 tot 307.000. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Ter vergelijking, de werkloosheid lag begin 2020 – vóór de coronacrisis – op 3%, het laagste aantal ooit. Daarna steeg dit door de coronacrisis, maar inmiddels is er weer sprake van herstel. Door de coronasteun van de overheid (NOW-regeling) werden grote ontslaggolven voorkomen.
Het totaal aantal banen in Nederland steeg met 133.000 tot een kleine 10,9 miljoen. Daarmee ligt dat aantal nog slechts 29.000 banen onder het absolute record van begin 2020, net voor het begin van de coronacrisis.

Tweede coronadip voorbij

Uit alles blijkt dat Nederland weer op volle toeren draait. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, waarmee een einde kwam aan de dip van de tweede coronagolf in het najaar en de winter. De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Op jaarbasis groeide de economie zelfs met 9,7%, de grootste groei die het CBS ooit registreerde. Dat heeft te maken met de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal van vorig jaar toen de coronacrisis uitbrak. Ondanks de stevige groei nu is de economie echter nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4% kleiner.

Bronnen: CBS/ANP

Over Auteur

Reageer