CBS: omzet uitzendbranche +11% in laatste kwartaal

0

De omzet van de uitzendbranche is in het vierde kwartaal van 2018 met 10,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Toch moet rekening worden gehouden met een verder afnemende groei van de uitzendbranche.

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het CBS.

De omzet van de sector zakelijke dienstverlening, waar de uitzendbranche deel van uitmaakt, was in het laatste kwartaal van 2018 8,4% hoger dan een jaar eerder. De groeicijfers worden ondersteund door het ondernemersvertrouwen dat ook voor het eerste kwartaal van dit jaar positief blijft.

Personeelstekort

Op de arbeidsmarkt blijft volgens het CBS het personeelstekort de grootste belemmering. Ruim een derde van de ondervraagde ondernemers stelt aan het begin van dit jaar last te hebben van het tekort aan arbeidskrachten. Die trend was vorig jaar al duidelijk zichtbaar.

Bron: CBS

Noot van de redactie:

ABU: omzet uitzendbranche stagneert

De gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor uitzendbureaus zijn in deze CBS-cijfers sowieso nog niet echt terug te zien. Dat komt ook doordat deze CBS-cijfers een aanzienlijke vertraging kennen ten opzichte van de meest recente ABU-cijfers. Uit de cijfers van de ABU blijkt dat de omzet van de uitzendbranche is gestagneerd.
Zo lieten de cijfers uit periode 1 van dit jaar zien dat de omzet van uitzendbureaus gelijk is gebleven ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor (en het aantal uitzenduren gedaald).
De uitzendbranche heeft 2018 volgens ABU-cijfers afgesloten met een gemiddelde omzetgroei van 6%. Maar het aantal uitzenduren is in het laatste kwartaal van het jaar gedaald. Dat zou een direct gevolg kunnen zijn van de krapte op de arbeidsmarkt waar ook uitzendbureaus mee kampen.
Ook in België is de groei in uitzenduren in de loop van 2018 overigens omgeslagen in krimp. En die dalende trend zet door. In januari 2019 is het aantal uitzenduren in België gedaald met -2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Generiek of specialist

Er is nog een verschil tussen de CBS- en ABU-cijfers. Of uitzendbureaus ervan profiteren dat bedrijven moeilijker aan mensen kunnen komen (en dus vaker uitzendbureaus inschakelen) of dat uitzendbureaus juist zelf ook last hebben van de schaarste (omdat zij moeilijker aan kandidaten kunnen komen), hangt mede af van het type uitzender (generiek of specialist). Veel ABU-leden, die relatief groot en generiek zijn, krijgen last van die krapte; lokale spelers en echte specialisten, die niet in de ABU MarktMonitor zitten, maar wel in de CBS-cijfers, kunnen in die krapte juist hun toegevoegde waarde tonen: tóch mensen vinden, en daarvoor hogere tarieven vragen. Hierdoor zijn de CBS-cijfers positiever dan de ABU-cijfers.

Afremmende groei

Wim Davidse, oprichter Dzjeng en hoofdredacteur Flexmarkt, beschreef in een artikel in het februari-nummer van Flexmarkt ook al de afremmende groei en schetste een minder rooskleurig jaar. Naast de daling in het volume uitzenduren eind 2018, wijst Davidse op de daling van de aandelenkoersen van de grote uitzenders. Dat zou een goede voorspeller van economische stagnatie zijn.

Lees ook: UWV: krapte arbeidsmarkt breder voelbaar

 

Over Auteur

Reageer