‘EU te klein voor benodigde arbeidsmigranten’

0

Nederland heeft de komende jaren behoefte aan 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten. De vraag naar arbeidsmigranten is zo groot, dat werkgevers ook arbeidskrachten van buiten Europa zullen moeten aantrekken.

Dat stelt Frank van Gool, CEO van internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force.

D66-fractieleider Rob Jetten pleit vandaag in een interview in het AD om veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar Nederland te halen. Volgens Jetten tonen alarmerende cijfers van het CBS aan dat er de komende jaren zo’n 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om de banen in ons land vervuld te krijgen. Volgens Van Gool is de schatting van Jetten te laag en ligt het werkelijk benodigde aantal vier keer zo hoog. “Onze berekening komt uit op 150.000 tot 200.000. Dat is onder andere gebaseerd op de vergrijzing, die binnen twintig jaar oploopt van 20 naar 33%. Dat betekent dat er ten opzichte van elke 65-plusser nog maar twee werkenden zijn. Momenteel zijn dat er nog vier.”
Het CBS-bericht waar Jetten op wijst – en dat de NOS onlangs bekendmaakte – sprak overigens ook over 50.000 arbeidsmigranten die per jaar nodig zijn.

Politieke discussie

Jetten mengt zich in de politieke discussie over arbeidsmigranten en steunt zijn coalitiegenoten VVD en CDA in de opvatting dat arbeidsmigranten hard nodig zijn in Nederland. De D66-fractieleider stelt dat politieke tegenstanders (onder meer PVV, FvD en SP) ‘hun ogen sluiten voor de realiteit’ als zij beweren dat ons land geen arbeidsmigranten nodig heeft. “Zelfs als we alle Nederlanders die nu thuis zitten aan een baan helpen, hebben we nog mensen nodig. We krijgen de vacatures de komende jaren niet met alleen Nederlanders vervuld”, zegt Jetten in het AD.
Dat is een heel ander geluid dan bijvoorbeeld SP-leider Lilian Marijnissen onlangs liet horen bij WNL. Marijnissen wil arbeidsmigratie beperken omdat dit de oorzaak zou zijn van de druk op de lonen. Iets wat door arbeidsmarktkenners wordt tegengesproken (Bron: EenVandaag).

Die beweringen van Marijnissen waren voor ABU-directeur Jurriën Koops aanleiding voor de onlangs gepubliceerde column Anti-polenpopulisme.

Personeelstekort in techniek, zorg en bouw

Volgens Van Gool verschuift de personeelsvraag naar arbeidsmigranten naar andere sectoren. Zo is er momenteel een groot tekort in de techniek, zorg en de bouw. De opgave in de bouw is voor 2040 om er nog eens een miljoen huizen bij te bouwen. Daardoor ontstaat de komende jaren alleen nog maar een grotere vraag naar personeel, meent Van Gool.

Arbeidskrachten uit Azië

De ceo van OTTO Work Force voorziet daardoor zelfs dat de toestroom van arbeidsmigranten uit Europa binnen tien jaar niet meer voldoende is, en dat er een toename komt van het aantal arbeidskrachten uit Azië. “Ik verwacht dat wij die kant op gaan doordat er te weinig personeel zal zijn voor de vraag. Dat is een ontwikkeling waar wij al op inspelen door een samenwerking aan te gaan met de Japanse Outsourcing Inc.”

Arbeidsmigrant naar Nederland halen

Volgens Van Gool moet Nederland alle zeilen bijzetten en een charmeoffensief beginnen om de arbeidsmigrant naar Nederland te halen omdat deze werknemers momenteel eerder kiezen voor landen om ons heen. Diezelfde boodschap deelde Paul van Dieperbeek van uitzendbureau HOBIJ onlangs ook al via de NOS.
Van Gool: “Ons land is allang niet meer de eerste keus. Wij bezetten de vierde plaats als het gaat om landen waar de buitenlandse werknemers naartoe gaan. Dat is problematisch. Wij moeten als land zorgen dat de arbeidsmigranten kiezen voor Nederland in plaats van de landen om ons heen. Daarvoor moeten wij de optimale omstandigheden creëren, maar ook de onjuiste vooroordelen die er veelal nog bestaan rondom arbeidsmigranten overboord zetten. Zo heeft onderzoek van het SEO al aangetoond dat er van verdringing op de arbeidsmarkt geen sprake is en verdient een arbeidsmigrant hier hetzelfde als de Nederlandse collega.”

Huisvesting is pijnpunt

Belangrijk aspect in de strijd om de gunsten van de arbeidsmigrant is volgens Van Gool het creëren van geschikte woonruimte voor deze groep. “Huisvesting is een pijnpunt, daar zijn wij nu volop mee bezig. Gemeenten en politici moeten dit beter gaan regelen, vooral aan kortdurende huisvesting is een groot tekort. Ik zie de oplossing in het aanleggen van mooie faciliteiten buiten de woonkernen waar zo’n driehonderd werknemers verblijven. Wij hebben al een handreiking gedaan richting de gemeenten en de politiek. Hopelijk helpt deze oproep van Rob Jetten hierbij, want als wij niet snel beseffen dat arbeidsmigranten cruciaal zijn voor de Nederlandse economie is het straks wellicht te laat.”

Bron: OTTO/AD

Lees ook: Nederland heeft 50.000 arbeidsmigranten per jaar nodig

Over Auteur

Reageer