Discriminatie op arbeidsmarkt vooral bij lagere functies

0

Niet-westerse allochtonen hebben bij een sollicitatie minder kans uitgenodigd te worden voor een gesprek dan autochtone Nederlanders.

Dat geldt vooral voor lagere functies en functies op middelbaar niveau en bij beroepen waar contact met klanten onderdeel uitmaakt van het werk.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Liever Mark dan Mohammed?, Discriminatie op de arbeidsmarkt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die donderdag verscheen.

Autochtone sollicitanten hebben gemiddeld 44 procent kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Voor vergelijkbare niet-westerse migranten ligt dat op 37 procent. Bij mannen is het verschil groter (9 procentpunt) dan bij vrouwen (5 procentpunt).

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van ruim 1300 praktijktests: twee fictieve kandidaten solliciteren op een bestaande vacature. Zij zijn gelijkwaardig wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht en werkervaring en verschillen alleen in etnische achtergrond. De ene sollicitant heeft een Nederlands klinkende naam, de andere een niet-westerse. Het ging om vacatures in de horeca, detailhandel, financiële dienstverlening, gemeentelijke overheid en zorg.

Niet-westerse sollicitanten hebben alleen vanwege hun naam minder kans dan autochtonen, concluderen de onderzoekers. Discriminatie op de arbeidsmarkt komt dus voor. Bij lagere functies is die discriminatie groter dan bij hogere functies. Op laag en middenniveau hebben niet-westerse sollicitanten respectievelijk 8 en 9 procentpunt minder kans dan hun autochtone concurrenten. Bij banen op hbo of academisch niveau is het verschil 3 procentpunt.

In functies zonder contacten met klanten hebben autochtone sollicitanten 36 procent kans uitgenodigd te worden voor een gesprek, niet-westerse sollicitanten 31 procent. Behoort contact met klanten wel tot het werk, dan loopt het verschil op tot 9 procentpunt.

Niet-westerse sollicitanten hebben het van de onderzochte sectoren het moeilijkst in de horeca en de detailhandel. Daar is het verschil in de kans op een uitnodiging voor een gesprek respectievelijk 11 en 10 procentpunt. Bij de gemeenten was er niet of nauwelijks verschil. In de zorg en de financiële dienstverlening was het verschil 5 procentpunt.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer