Doelgroepgerichte uitzendbureaus maken niet duidelijk dat anderen ook welkom zijn

3

Vorig jaar heeft de Commissie Gelijke Behandeling een advies uitgebracht over uitzendbureaus die zich op specifieke doelgroepen richten.

Zij handelen niet in strijd met de wet, maar moeten wel ook werkzoekenden die niet tot de doelgroep behoren bemiddelen, zo stond in het advies. In communicatie-uitingen moet ook aangegeven worden dat andere personen welkom zijn.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft een quikscan gedaan, om te zien of uitzendbureaus in de regio Amsterdam ook daadwerkelijk het advies van de Commissie Gelijke Behandeling hebben opgevolgd en of uit de communicatie-uitingen op de websites duidelijk blijkt dat ook andere werkzoekenden dan leden van de beoogde doelgroep welkom zijn om zich in te schrijven bij de betreffende uitzendbureaus.

In totaal heeft het MDRA daarvoor 35 websites van uitzendbureaus bezocht die zich richten op doelgroepen, zoals studenten, buitenlandse werknemers en ouderen. Hieruit blijk dat het merendeel van de doelgroepgerichte uitzendbureaus zich door middel van naam en ondertitel nadrukkelijk op een specifieke doelgroep richt. Op de websites van deze uitzendbureaus wordt daarbij niet aangegeven dat er ook andere personen welkom zijn. Ook wordt er door veel uitzendbureaus een verwijzing naar de beoogde doelgroep opgenomen in de vacatureteksten, zo meld het MDRA.

Of in de praktijk personen die niet tot de doelgroep van het uitzendbureau horen ook worden uitgesloten, is niet onderzocht.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

3 reacties

  1. Wat heeft het voor nut om andere ook een kans te geven als je op voorhand al weet dat ze niet in aanmerkingen komen? Waar zijn we mee bezig!

  2. Jochem Eerden op

    Op de site napnieuws staat een interessant artikel hierover met de reactie van diversen studentenuitzendbureaus. Check :napnieuws.nl/2010/09/10/student-gezocht-voor-bijbaan-discriminatie/

  3. Jeroen Hoekstra op

    Ik vind niet dat je bureaus die zich op een specialisme richten kan verplichten ook mensen in een andere richting te bemiddelen. Richten op een bepaalde doelgroep vind ik wel discutabel. Als je bijvoorbeeld een studentenuitzendbureau bent. Wie zegt dat het werk waarin je bemiddelt niet ook door een niet-student kan worden gedaan. Dat zelfde geldt bijvoorbeeld voor bureaus die zich richten op senioren. Hoewel je bij die laatste nog aan zou kunnen voeren dat het om een maatschappelijk belang gaat omdat sommige senioren moeilijker aan een baan komen.

Reageer