Flexbranche groeit in ‘rampjaar’ 2013

0

Het aantal werkenden is in 2013 fors gedaald, maar het aantal flexwerkers is gestegen. En het laatste kwartaal toont weer herstel met een stijgend aantal vacatures en economische groei.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder werkenden, meer flexwerkers
Het aantal werkenden in Nederland is vorig jaar afgenomen, zowel onder mannen als vrouwen. Ook hadden minder werknemers een vaste baan. Van de 15- tot 65-jarigen hadden er vorig jaar bijna 7,3 miljoen betaald werk voor minstens 12 uur per week. Dat waren er 100.000 minder dan in 2012. De arbeidsparticipatie is afgenomen van 67,2 naar 66,1 procent. Van de mannen had 72,3 procent een baan, tegen 73,9 procent een jaar eerder. Bij vrouwen liep de arbeidsdeelname terug van 60,6 naar 59,9 procent.
Het aantal flexwerkers nam juist met 38.000 toe tot 1,2 miljoen. Ook het aantal zelfstandigen groeide en kwam uit op ruim 1,1 miljoen.

Meer vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Nederland is in het vierde kwartaal van 2013 toegenomen tot 97.000. Dat zijn er 3.000 meer dan een kwartaal eerder.
Het is het tweede kwartaal op rij waarin het aantal vacatures steeg. De toename is volgens het CBS geheel toe te schrijven aan de particuliere bedrijven. Bij nagenoeg alle sectoren was er sprake van een lichte stijging. Alleen bij financiële instellingen daalde het aantal vacatures, terwijl dat bij de overheid gelijk bleef.

Zonder correctie voor seizoensinvloeden was er wel sprake van een lichte daling. Er ontstonden in het vierde kwartaal 146.000 nieuwe vacatures, 1000 meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in twee jaar dat het aantal nieuwe vacatures op jaarbasis stijgt. Het aantal vervulde vacatures nam wel af ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012, en kwam uit op 149.000. 

Economische groei
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,7 procent gegroeid vergeleken met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de omvang van de economie eveneens 0,7 procent groter. In heel 2013 is de economie nog wel met 0,8 procent gekrompen vergeleken met het voorgaande jaar. ‘Na een bescheiden groei in de voorafgaande kwartalen zet het herstel van de Nederlandse economie daarmee versneld door’, aldus het statistiekbureau.

Kamp: ‘meer dan bemoedigend’
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ‘meer dan bemoedigend’. Hij zegt dat in reactie op CBS-cijfers waaruit blijkt dat het economisch herstel flink doorzet. Kamp vervolgt: ‘Het is positief dat bedrijven meer investeren. We zitten weer op de goede weg. Dat neemt niet weg dat een recordaantal mensen hun baan is verloren en veel bedrijven failliet zijn gegaan. We zijn er nog niet en het kabinet gaat daarom door met het hervormingsbeleid.’ Het groot verlies aan banen en de faillissementen vorig jaar was ‘een ramp’, en ‘de zure appel waar we doorheen moesten bijten.’

ANP/CBS 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer