Recorddaling werkgelegenheid 2013

0

In 2013 is de werkgelegenheid in Nederland met bijna 100.000 banen (-1,2%) afgenomen. Het is de grootste daling sinds 1996.

Het totaal aantal banen in Nederland bedroeg in 2013 ruim 8 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Ten opzichte van 2012 is het aantal banen met 1,2% afgenomen; absoluut zijn dat bijna 100.000 banen minder. In het jaar ervoor nam de werkgelegenheid ook al af met 0,7%.

Mannen minder banen
De daling werkgelegenheid het sterkst onder mannen. Het aantal werkzame mannen daalde tussen 2012 en 2013 met 1,6%. Het aantal werkzame vrouwen nam ook af, met 0,7%, het jaar daarvoor bleef dit aantal nog vrijwel stabiel. Sinds 1996 is de ontwikkeling van het aantal werkzame vrouwen altijd positiever geweest dan onder mannen.

Kleine banen
In totaal betreft ruim 85% van alle arbeidsplaatsen een activiteit van 12 uur of meer. Dit aantal ‘grote’ banen is tussen 2012 en 2013 met 1,4% (95.300 banen) afgenomen. Het aandeel banen van minder dan 12 uur is licht afgenomen met 0,2% (1.300 banen). Opvallend is dat het aantal mannen met een kleine baan is toegenomen met 0,6% (2.600 banen). Er is nog altijd sprake van een zekere nivellering op de arbeidsmarkt: de verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Onder de grote banen is het aandeel vrouwen groeiende, onder kleine banen zijn er steeds meer mannen.

Bouw- en financiële sector
In 2013 hebben vrijwel alle sectoren te maken gehad met een daling van de werkgelegenheid. De sector informatie & communicatie (1,0%) en in mindere mate cultuur & recreatie (0,1%) zijn positieve uitzonderingen met groei. De groei in de sector informatie & communicatie zit vooral in de ICT en in het bijzonder softwareontwikkeling en -beheer. Aan de andere kant hebben uitgeverijen (van gedrukte media) en radio- en tv-omroepen veelal te maken met afname van werkgelegenheid. De bouwsector had de grootste absolute en relatieve daling met een afname van 6,0% (28.450 banen). Positieve ontwikkelingen zijn er echter ook: kabels leggen, proefboren en grondverzet onttrekken zich aan de werkgelegenheidsdaling. Naast de bouwsector hebben financiële instellingen ook te maken met een flinke werkgelegenheidsdaling (-2,4%).
Door de economische crisis hebben de bouwsector en financiële instellingen al jaren te kampen met een daling van de werkgelegenheid. Sinds 2009 is het aantal banen in de bouw met ruim 15% gedaald, in de financiële instellingen met 14%. Over deze langere termijn zijn het ook zware tijden voor de landbouw & visserij (-12%) en industrie (-11%). Positieve uitzonderingen is cultuur & recreatie met 14,5% banengroei sinds 2009.

Zzp’ers
In 2013 is het aantal eenmanszaken (waaronder ook freelancers, zzp’ers) gegroeid met 4,4% tot bijna 700.000 vestigingen. Sinds 2009 is het aantal eenmanszaken met bijna 30% gegroeid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de economische crisis: Mensen die hun baan verliezen in sectoren die het moeilijk hebben beginnen vaak voor zichzelf.

Provincies
Alle provincies laten in 2013 werkgelegenheidsdaling zien. Groningen en Limburg hebben de sterkste werkgelegenheidsdaling met respectievelijk 2,4% en 2,7%. De minste daling is te zien in Noord-Holland. Groei van activiteiten op Schiphol speelt een belangrijke rol in de relatief goede ontwikkeling van Noord-Holland.


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer