Kabinet wil één loket voor werk(zoek)ende

0

In elk van de 35 ‘arbeidsmarktregio’s’ moet één loket komen waar werkzoekende en mensen die zich willen laten omscholen terecht kunnen met al hun vragen. Ook werkgevers die op zoek zijn naar de juiste werknemers kunnen er aankloppen. Daarnaast moet één centraal ‘werkplan’ ervoor zorgen dat iemand de juiste begeleiding krijgt om de juiste baan te vinden.

Deze ingrepen kondigen ministers Karien van Gennip (SZW) en Carola Schouten (Participatie) aan in een brief aan de Tweede Kamer om de scheve arbeidsmarkt in balans te brengen.

Personeelstekort en werkloosheid

In heel Nederland is er een tekort aan personeel, terwijl er nog steeds mensen werkloos zijn. Grote tekorten doen zich bovendien voor in maatschappelijk zeer belangrijke sectoren, zoals het onderwijs en branches die belangrijk zijn voor de energietransitie, terwijl mensen ook werken in banen die op termijn zullen verdwijnen.
Daarom komt het kabinet met plannen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen werkloos worden, en om ervoor te zorgen dat mensen langer aan het werk kunnen blijven in belangrijke sectoren, bijvoorbeeld door blijvend cursussen en studies te volgen.

Nu te veel verschillende loketten

Een belangrijk probleem is echter dat er te veel verschillende ‘loketten, regelingen en subsidies’ zijn. Mensen die hulp nodig hebben bij omscholing, weten soms niet waar ze moeten aankloppen. Daarnaast leidt de wildgroei aan regelingen ertoe dat de uitvoering vastloopt, omdat hier ook nog allerlei verschillende overleggen aan gekoppeld zijn. Van Gennip en Schouten spreken van een ‘enorme hoeveelheid overlegtafels met vaak ook wisselende samenstellingen’. Zo zijn er regionale samenwerkingsverbanden, mobiliteitsteams, werkgeversservicepunten en leerwerkloketten.

Naar één loket

De verschillende loketten moeten worden vervangen door één type loket. In elk van de 35 ‘arbeidsmarktregio’s’ moet zo’n loket komen, met elk dezelfde naam. De bewindsvrouwen opperen als voorbeeld de naam ‘werkcentrum’. Mensen die elders aankloppen moeten altijd worden doorverwezen naar dit loket: de ministers willen dat het ‘no wrong door’-principe gaat gelden, om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Eén werkplan

Verder moet er één werkplan komen, waarin wordt vastgelegd ‘welke activiteiten iemand gaat ondernemen om werk te vinden en welke dienstverlening daarbij wordt ingezet’. De taakverdeling blijft wel zoals-ie nu is: het UWV ondersteunt mensen met een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, gemeenten mensen in de bijstand en de sociale partners (bonden en werkgeversorganisaties) helpen werkenden.

Over de uitwerking van de plannen kunnen de ministers in het voorjaar van volgend jaar meer zeggen, laten ze aan de Tweede Kamer weten.

Bron: ANP


Lees ook:
Dit zijn de politieke plannen voor de flexmarkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer