Kwart bedrijven kampt met personeelstekort

0

Ondernemers zijn positief over 2019. De werkgelegenheid zal volgend jaar dan ook waarschijnlijk groeien. Zeker omdat op dit moment al ruim een kwart van alle bedrijven kampt met een personeelstekort.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland.

Werkgelegenheid

Over de werkgelegenheid is het bedrijfsleven positief gestemd. Per saldo 17% van de bedrijven verwacht het personeelsbestand volgend jaar uit te breiden. De vraag naar personeel is het grootst in de sector informatie en communicatie (31%).

Personeelstekort

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 werd 26% van de (niet-financiële) bedrijven door personeelstekort belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode onafgebroken gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog door minder dan 5% van de bedrijven genoemd als belemmerende factor.
In de vervoersector en de zakelijke dienstverlening meldde 35% van de ondernemers dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Ook in de bouwsector (32%), de horeca (30%) en de sector informatie en communicatie (28%) zijn de personeelstekorten bovengemiddeld. In de delfstoffenwinning werden personeelstekorten het minst genoemd (12%).

Bron: CBS

Lees ook: Werkgevers zien werkgelegenheid verder groeien

Over Auteur

Reageer