CBS: derde kwartaal 13.000 uitzendbanen erbij

0

Het aantal openstaande vacatures heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. En het aantal banen is in het derde kwartaal gegroeid met 60.000, waarvan 13.000 banen bij uitzendbureaus. De arbeidsmarkt is nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

Dit meldt het CBS op basis van de cijfers over het derde kwartaal over de arbeidsmarkt.

Openstaande vacatures

Eind september stonden er een recordaantal van 262.000 vacatures open, een toename van 11.000 in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal werd voor het eerst sinds 2007 een record bereikt in het aantal openstaande vacatures (251.000). Dat record is dus in het derde kwartaal alweer gebroken.
In veel bedrijfstakken nam in het derde kwartaal het aantal openstaande vacatures toe. De meeste vacatures kwamen erbij in de zorg en in de handel (beiden +3.000). De handel is sowieso de sector met het grootste aantal openstaande vacatures (3e kwartaal bijna 53.000).

Vacaturegraad

De vacaturegraad – het aantal vacatures per duizend banen van werknemers – bleef in het derde kwartaal op hetzelfde niveau (31) als een kwartaal eerder.
Al ruim vier jaar is de vacaturegraad elk kwartaal het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Eind september waren er in deze bedrijfstak 62 vacatures op duizend banen. Hierna volgt de bouw met 51 vacatures per duizend banen en de horeca met 49 vacatures per duizend banen.

Banengroei houdt aan

In het derde kwartaal van 2018 is het aantal banen met 60.000 toegenomen. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal banen met minstens 50.000 toeneemt. In een jaar tijd zijn er nu 271.000 banen bijgekomen (+2,6%). Dat is de grootste jaargroei in elf jaar. In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, van werknemers, in voltijd en deeltijd, en ook zelfstandigen.

Banen via uitzendbureaus

In de uitzendbranche kwamen er in het derde kwartaal 13.000 banen bij. Daarmee nam deze bedrijfstak wederom het grootste deel van de banengroei voor zijn rekening. Inmiddels telt de uitzendbranche 842.000 banen. Dat is 10% van alle banen, tegen 7% in 2010.

Meer vaste banen

In het derde kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 141.000 hoger dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam het afgelopen jaar eveneens toe, maar deze toename was kleiner (+21.000).
Het aantal vaste werknemers nam toe tot bijna 5,4 miljoen en daarnaast zijn er in Nederland voor het eerst ruim twee miljoen werkenden met een een of andere vorm van een flexibele arbeidsrelatie.

Gespannen arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal verder toegenomen. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. In het derde kwartaal waren er 348.000 werklozen, dat is 3,8% van de beroepsbevolking.

Bron: CBS

Lees ook:

Over Auteur

Reageer