Recordaantal vacatures, maar kleinere groei uitzendbanen

0

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op een nieuw record. Eind juni telde het CBS in totaal 251.000 openstaande vacatures. Hoewel minder dan in voorgaande kwartalen fungeert de uitzendbranche nog altijd als banenmotor. Uitzendbureaus hebben afgelopen kwartaal 10.000 van de 52.000 nieuwe banen vervuld.

Dat  meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Openstaande vacatures

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 298.000 nieuwe vacatures en werden er 282.000 vacatures vervuld. Het aantal openstaande vacatures groeide dus met 16.000. Eind juni telde het CBS in totaal 251.000 openstaande vacatures.
Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het aantal is nu 2.000 hoger dan de piek in het vierde kwartaal van 2007. Het laatste dieptepunt werd medio 2013 bereikt met 91.000 vacatures.

Vooral in de handel (+4.000 vacatures) en de horeca (+3.000) is de vraag naar personeel sterk toegenomen. Ook in de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de industrie kwamen er meer vacatures bij (elk + 2.000). Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname.

De vacaturegraad – het aantal vacatures per duizend banen van werknemers -steeg in het tweede kwartaal van 29 naar 31. Een jaar geleden was dat nog 26 op de duizend banen.

Steeds meer banen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen met 52.000 toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50.000 toeneemt. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676.000 (7%). (In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.)

Banen via uitzendbureaus

Het aantal banen via uitzendbureaus is in het tweede kwartaal met 10.000 gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. (Totale banengroei tweede kwartaal 52.000).
Dat is minder dan in de voorgaande kwartalen.

Ter vergelijking; in het eerste kwartaal van dit jaar was de uitzendbranche goed voor 17.000 van de 76.000 nieuwe banen. In het vierde kwartaal van 2017 gold dat voor 24.000 van de 57.000 nieuwe banen en in het derde kwartaal van vorig jaar voor 22.000 van de 51.000 nieuwe banen.

Toch is de banengroei in deze bedrijfstak nog steeds relatief het hoogst van alle onderscheiden bedrijfstakken (+1,3%). Inmiddels telt de uitzendbranche 833.000 banen. Dat is 10% van alle banen, tegen 7% in 2010.

Vast groeit sneller dan flex

Wellicht ingegeven door het personeelstekort en economische groeit, neemt het aantal vaste banen fors toe. In het tweede kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 159.000 hoger dan een jaar eerder, een groei van 3,1%. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in een jaar tijd met slechts 3.000 toe. Het aantal werknemers met vast werk groeit al twee kwartalen sterker dan het aantal flexwerkers.

Spanning arbeidsmarkt

Het CBS constateert dat de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen. Het aantal werklozen daalde in het tweede kwartaal met 14.000, terwijl het aantal banen verder groeide met 52.000. Tegenover elke openstaande vacature stonden gemiddeld 1,4 werklozen. De arbeidsmarkt is nu drie kwartalen gespannen.
In de tweede helft van 2008 bedraagt de werkloosheid 3,6% van de beroepsbevolking.
En de spanning op de arbeidsmarkt zal waarschijnlijk nog verder oplopen, aangezien de economische groei hoger is uitgevallen dan de gemiddelde verwachting van economen. De economische groei bedroeg in het tweede kwartaal 0,7% ten opzichte van een kwartaal eerder, zo stelt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Bron: CBS/ANP

Lees ook: CBS: aandeel uitzendbranche in banengroei kleiner

Over Auteur

Reageer