CBS: aandeel uitzendbranche in banengroei kleiner

0

Hoewel ‘vast’ iets sneller is gegroeid dan flex, was de uitzendbranche in het eerste kwartaal goed voor 17.000 van de 76.000 nieuwe banen. Daarmee is het aandeel uitzendbanen in de totale banengroei kleiner dan in voorgaande kwartalen. In de afgelopen vier jaar nam de uitzendbranche  40% van de banengroei voor zijn rekening.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het eerste kwartaal.

Het aantal banen steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 76.000 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat was volgens het statistiekbureau de grootste banengroei sinds het tweede kwart van 2007. Sowieso is er al vier jaar lang sprake van aanhoudende banengroei tot een totaal van ruim 600.000. Vooral in de handel, in het vervoer en in de horeca was er afgelopen kwartaal meer werk. Verder zijn er ook meer banen bijgekomen in de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche. In de uitzendsector is het aantal banen in het eerste kwartaal met 17.000 gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Kleiner aandeel uitzendbanen

Dit betekent dat in het eerste kwartaal het aandeel uitzendbanen in de totale banengroei aanzienlijk minder groot was (22%) dan daarvoor. In het vierde en derde kwartaal van 2017 was de uitzendbranche nog goed voor ongeveer de helft van de banengroei.

Ruim 40% van alle banen die er in de afgelopen vier jaar zijn bijgekomen, is toe te schrijven aan de uitzendbranche (+261.000). Hiermee telt de uitzendbranche 845.000 banen. Dat is 10% van alle banen van werknemers.

Vast groeit sneller dan flex

In het eerste kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidscontract 124.000 hoger dan een jaar eerder, een groei van 2,4%. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in een jaar tijd met 38.000 toe, wat neerkomt op een groei van 2%. Ook relatief groeide het aantal werknemers met een vast contract dus sterker dan het aantal werknemers met een flexcontract. Ruim 73% van de werknemers heeft een vaste baan. De flexschil is dus iets kleiner geworden.

Spanning arbeidsmarkt loopt op

Waar het CBS na publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2017 al liet weten dat de spanning op de arbeidsmarkt weer helemaal terug is, kan op basis van deze eerstekwartaalcijfers worden geconcludeerd dat de spanning op de arbeidsmarkt verder oploopt. Het aantal banen en vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen daalt. Tegenover elke openstaande vacature stonden in de eerste maanden van dit jaar 1,6 werklozen. Daarmee is de situatie overigens nog niet zo gespannen als in 2008 toen voor iedere baan 1,3 potentiële arbeidskrachten voorhanden waren. In het afgelopen kwartaal waren er 368.000 personen zonder werk op zoek naar een baan, 30.000 minder dan een kwartaal eerder. De afgelopen vier jaar is de werkloosheid onophoudelijk gedaald sinds de piek van 7,8% in 2014 naar 4,1% nu.

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 8.000 tot 235.000. Dit is 49.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal openstaande vacatures stijgt al bijna vijf jaar. Op het dieptepunt in 2013 stonden 91.000 vacatures open. Volgens het CBS waren er alleen in de periode tussen 2006 en 2008 meer vacatures dan nu.

Banengroei MKB

Uit de (Van Spaendonck) MKB-banenmonitor blijkt dat werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 4,1% gegroeid. Vrijwel alle sectoren in het MKB laten een positieve ontwikkeling zien. De provincies Drenthe, Flevoland, Noord-Brabant en Friesland laten mooie groeicijfers zien met zelfs meer dan 4,5%.

Groei zorgsector

Volgens Van Spaendonck zijn de geestelijke gezondheidszorg en het taxivervoer de grootste stijgers met een banengroei van meer dan 16,1%. Ook de kinderopvang, gehandicaptenzorg en de groothandel in AGF stijgen flink met meer dan 7,7%. Opvallend is de snelle toename in werkgelegenheid in de zorggerelateerde sector.

Consumentenbestedingen

Volgens het CBS is het stevig oplopen van de consumptie in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5% gegroeid ten opzichte van de periode daarvoor. Consumenten geven al zestien kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. Maar dit keer was de plus op dit vlak, met ruim 3%, wel heel erg sterk. Het is de sterkste consumptiegroei in 17 jaar. Er werd vooral meer uitgegeven aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en de inrichting van woningen.

Bron: CBS/ANP/MKB-Banenmonitor

Lees ook:

 

Hoe speelt u in op de banengroei? Hoe gaat u om met de krapte op de arbeidsmarkt. Wat is de stand van de flexmarkt en de verwachte ontwikkelingen waar je als flexondernemer mee te maken krijgt? Kom naar het FlexEvent op 29 mei a.s. Inschrijven kan online via event.flexmarkt.nl.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer