Timing: onvoldoende waardering voor flexkrachten

0

In de krappe arbeidsmarkt is het binden van praktisch opgeleide flexkrachten, zoals productiemedewerkers, schoonmaakpersoneel en magazijnmedewerkers belangrijker dan ooit. Waardering speelt bij het binden van deze flexkrachten een belangrijke rol. En juist daaraan schort het.

Dat stelt Timing op basis van onderzoek onder ruim 1.300 flexkrachten.

Hieruit blijkt dat zij nog te weinig het gevoel hebben dat zij echt worden gewaardeerd door werkgevers en de maatschappij. Flexkrachten geven die waardering een 6,5.

Personeel binden

Zo’n twee miljoen mensen doen dagelijks uitvoerend werk in Nederland. “Zij zijn de motor van onze samenleving. De waardering van flexkrachten moet en kan veel beter”, aldus Paul Haarhuis, directeur van Timing. “Het werk van praktisch opgeleid personeel wordt te vaak als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl het juist deze functies zijn die Nederland draaiende houden. In de huidige arbeidsmarktkrapte is het vinden en het behouden van personeel van groot belang. Alleen al door waardering wat vaker uit te spreken is het voor werkgevers eenvoudiger personeel voor langere tijd aan zich te binden.” 

Emotionele beloning

Ellen Huijsmans, arbeidspsycholoog bij InMotie Psychologie, bevestigt dat het belangrijk is medewerkers positieve feedback te geven: “De loyaliteit richting werkgevers kan daardoor groeien en medewerkers zullen met meer plezier naar het werk terugkeren. Een bijkomend voordeel is wanneer medewerkers feedback ontvangen zij veel beter weten waar hun kwaliteiten liggen en kunnen dit zo beter benutten.” Ook speelt emotionele beloning, zoals het geven van een compliment, bij praktisch opgeleide werknemers een grote rol. Ellen Huijsmans: “Bij praktische beroepen zijn financiële prikkels zoals bonussen minder gebruikelijk. Waardering op kwaliteiten speelt daardoor een grotere rol bij deze groep.”

Flexkrachten trots op werk

Ondanks dat de waardering voor flexkrachten naar een hoger niveau moet, is ruim 70% van de flexkrachten wel heel trots op het werk dat zij doen. Het bedrijf waarvoor ze werken vinden zij veelal ‘een heel mooi bedrijf’, ze zijn trots op het feit dat ze onderdeel van de maatschappij zijn en zij vinden de variatie in het werk leuk. Ook voelt bijna 80% van de flexkrachten zich wel onderdeel van het bedrijf door de waardering die collega’s onderling naar elkaar uitspreken en door de reacties van klanten. Huijsmans: “Werken doen de meeste mensen zowel voor een materiële beloning als ook voor het gevoel wat waard te zijn, mee te doen aan de maatschappij en van nut te zijn. Dan is het heel fijn dat je daarin gezien wordt. Zoals ook uit het onderzoek blijkt is het sociale aspect van werk van belang. Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens.”

Ontwikkeling flexkrachten

Volgens Timing vindt de helft van de flexkrachten dat zij onvoldoende kansen krijgen om zich verder te ontplooien. Haarhuis: “Voor veel mensen is het lastig om werk te vinden omdat ze niet in het bezit zijn van de juiste papieren. Timing heeft verschillende initiatieven in het leven geroepen om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Zo pleiten wij voor zo lang mogelijke contracten bij onze klanten, zodat flexkrachten ook echt de kans krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te kunnen laten zien. Ook bieden we bijvoorbeeld kansen aan flexkrachten in de vorm van een opleidingsbudget, kunnen zij via ons certificaten behalen waardoor zij ook weer meer doorgroeimogelijkheden krijgen bij werkgevers.”

Bron: Timing

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer