Flexondernemers positief ondanks tekort aan arbeidskrachten

0

Uitzendbureaus hebben optimaal geprofiteerd van de economische groei. Maar nu de meeste uitzendbureaus (59%) last hebben van de krappe arbeidsmarkt is het maar de vraag of die groei zal doorzetten. Toch is de flexondernemer positief over komend jaar.

Dat stelt ABN AMRO in de publicatie Stand van de dienstverlening december 2018.

De zakelijke dienstverlening heeft de afgelopen jaren enorm geprofiteerd van de economische groei. De uitzendbranche is de sector die daarbij het sterkst is gegroeid. Maar de economische omstandigheden lijken minder positief te worden. Een nog veel groter probleem is het personeelstekort. Vooral uitzendbureau hebben kampen daarmee.

Uitzendbureaus profiteren

Uitzendbureaus profiteren van het gunstige economische klimaat en dat is terug te zien in de groeicijfers. De afgelopen drie kwartalen lag de groei op jaarbasis zelfs boven 11%. De vraag is echter of dat met de personeelstekorten voort kan duren.
De winstgevendheid van de branche neemt steeds verder toe. Het aantal ondernemers dat de winst zag stijgen is veel groter dan het aantal uitzendondernemers dat de winst zag afnemen (saldo + 21%).

Personeelstekort

Steeds meer ondernemers ervaren een tekort aan personeel als een belemmering voor hun bedrijfsvoering. Maar liefst 35% van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening geeft aan last te hebben van het tekort aan arbeidskrachten. Voor uitzendbureaus geldt dat zelfs voor 59%. Volgens ABN AMRO is dat terug te zien in het stilvallen van de groei in uitzenduren.

Flexondernemers optimistisch

Desondanks zijn uitzendondernemers optimistisch over 2019. Een meerderheid verwacht een verbetering van het economisch klimaat (saldo +11%), een toename van de omzet (+27%) en groei van het personeelsbestand (+12%). En een meerderheid van de flexondernemers geeft aan komend jaar meer te zullen investeren (saldo +15%).

Bron: ABN AMRO

Lees ook:

Over Auteur

Reageer