Ontwikkeling flexibele arbeidsrelaties in Nederland

0

Het CBS heeft berekend hoeveel mensen met een flexibele arbeidsrelatie er waren in 2019 en dat vergeleken met 2003. Daaruit blijkt een forse groei in flex, maar in de loop van 2019 is die trend gekeerd en waren er voor het eerst minder mensen met een flexcontract en minder uitzendbanen.

Flexibele arbeidsrelatie

In 2019 waren er ruim 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Hun aantal is in de periode 2003-2019 met 831.000 toegenomen.

Oproep- en uitzendkrachten

Oproep- en invalkrachten zijn de grootste groep flexibele werknemers. In 2019 waren zij met 545.000 en maakten daarmee 28% uit van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Het aantal oproep- en invalkrachten is sinds 2003 meer dan verdubbeld.
In 2019 waren er 266.000 uitzendkrachten. Dat is veel meer dan in 2003, toen ons land 185.000 uitzendkrachten telde.

Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder: tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (383.000) en tijdelijke werknemers zonder vaste uren (237.000).

Bron: CBS

Trend gekeerd in 2019

Over de periode 2003 – 2019 is het aantal flexibele arbeidsrelaties, inclusief uitzendkrachten, dus flink gegroeid, maar in 2019 is deze trend gekeerd, zo blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het CBS.

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tot 2019 vrijwel voortdurend gegroeid, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het vierde kwartaal van 2019 hadden 1,9 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie, 102.000 minder dan een jaar eerder.

En in het vierde kwartaal van 2019 groeide het totaal aantal banen per saldo met 48.000, maar nam het aantal uitzendbanen met 1.000 af ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Zzp’ers

Naast werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren er 1,1 miljoen zzp’ers in 2019. Sinds 2003 is hun aantal met 467.000 toegenomen. De groei van het aantal zzp’ers betreft vooral zelfstandigen die eigen arbeid of diensten aanbieden. Zij maken ruim 80% uit van alle zzp’ers.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer