Stabilisatie aantal vacatures

0

Het CBS meldt op basis van de meest recente cijfers dat de krapte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2023 ongeveer gelijk blijft aan het voorgaande kwartaal.

Er waren 2 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63 duizend banen bij. Het aantal openstaande vacatures bleef gelijk. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog. Tegenover elke 100 werklozen stonden in het eerste kwartaal 122 vacatures.

Aantal vacatures stabiel

Het aantal openstaande vacatures bleef met 437 duizend stabiel op een zeer hoog niveau. Hetzelfde aantal als aan het einde van het vierde kwartaal van 2022. De twee kwartalen daarvoor daalde het aantal openstaande vacatures wel iets.

Ontwikkeling spanning op de arbeidsmarkt
De spanning op de arbeidsmarkt blijft al drie kwartalen achtereen nagenoeg gelijk

Aantal vacatures in de zorg stijgt

Vooral in de handel (85 duizend), de zakelijke dienstverlening (71 duizend) en de zorg (67 duizend) staan veel vacatures open. Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures. In veel bedrijfstakken bleef het aantal vacatures ongeveer gelijk. In de zorg kwamen er juist wel 3 duizend bij.

Aantal banen verder gestegen

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het eerste kwartaal nog steeds toe. Met een groei van 63 duizend komt het totaal aantal op 11 606 duizend (+0,5 procent). In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. Vanaf het derde kwartaal van 2020 zijn er ruim een miljoen (1 013 duizend) banen bij gekomen.

Minder banen bij uitzendbureaus

In de uitzendbranche daalde het aantal banen wel. Er waren in het eerste kwartaal 7 duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal, een daling van 0,9 procent. Deze daling volgt op een eerdere daling van 4 duizend banen in het vierde kwartaal van 2022. In de zakelijke dienstverlening, waar de uitzendbranche onder geschaard wordt, steeg het aantal banen juist. Er kwamen 18 duizend banen bij.

Werkloosheid licht gedaald

De werkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2023 licht af met 2 duizend en kwam uit op 357 duizend. Dat is net als vorig kwartaal 3,6 procent van de beroepsbevolking. Hoewel het werkloosheidspercentage gelijk bleef, zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Bij jongeren nam de werkloosheid toe tot 7,9 procent. Ook bij 25- tot 45-jarigen steeg het percentage, en wel tot 3 procent. Onder 45- tot 75-jarigen daalde de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2023 naar 2,3 procent.

Bron: CBS, 2023

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer