Vanaf 2015 krimp beroepsbevolking

0

Als gevolg van de vergrijzing zullen er na 2015 in Nederland minder mensen beschikbaar zijn voor werk. Vooral Limburg, West-Brabant en Groningen zullen last krijgen van de vergrijzing.

Dit meldt NUzakelijk op basis van een rapport van UWV Werkbedrijf.

Vooral de overheid en het onderwijs hebben te kampen met vergrijzing. Op dit moment is al meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren 45 jaar of ouder. Ook de zorgsector is sterk vergrijsd.

Volgens het UWV moeten bedrijfsleven, overheid en onderwijs de handen ineenslaan om het probleem van vergrijzing aan te pakken. Maatregelen betreffen het verhogen van de participatiegraad, het bijscholen van personeel en het in dienst nemen van groepen die nu nauwelijks ingezet worden op de arbeidsmarkt, zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Onlangs hebben de zorgsector en het UWV al de handen ineen geslagen om te zorgen dat er in deze sector goed personeel beschikbaar blijft. Er zijn afspraken gemaakt over scholing en baangarantie in de zorgsector voor werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer