Aanbevelingen SNCU aan Asscher

0

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een aantal aanbevelingen. Volgens de SNCU is handhaving van Cao’s alleen te realiseren in samenwerking tussen de overheid en de sectoren. Belemmeringen rondom informatie-uitwisseling moeten worden weggenomen.

De SNCU is positief over de wijze waarop voormalig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanpak van malafide uitzendbureaus heeft opgezet. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten dat de SNCU aan minister Asscher wil meegeven.

Malafiditeit
‘Publiek private samenwerking zonder belemmeringen in het kader van gegevens- en informatie-uitwisseling is een must. De privacy van de boef lijkt nu belangijker dan de schade van de slachtoffers’, aldus SNCU in een persbericht. Ook ondernemers die uitzendbureaus inhuren (inleners) moeten volgens de stichting maximaal worden bestraft. Verder wil SNCU dat de ‘natuurlijke’ persoon achter een malafide onderneming wordt bestraft, niet alleen de rechtspersoon.

Internationaal
Internationale handhaving wordt ook steeds belangrijker. SNCU noemt het voorbeeld van malafide ondernemingen die zich verplaatsen naar het buitenland gedurende een onderzoek. Verder worden verklaringen die in het land van herkomst worden afgegeven, met betrekking tot afdracht van loonbelasting en sociale premies, niet goed genoeg gecontroleerd.

Overleg
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder aan dat hij samen met werkgevers en werknemers wil bespreken op welke wijze Cao’s beter worden gehandhaafd. Donderdag wordt in een commissievergadering van de Tweede Kamer over dit onderwerp gesproken.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer