ABN: uitzendbranche groeit komende jaren sterk

0

De groei van de Nederlandse economie zorgt ervoor dat de vraag naar (flexibel) personeel toeneemt. De uitzendbranche, als smeerolie van de economische groeimotor, zal naar verwachting het sterkst groeien binnen de zakelijke dienstverlening met een toename van de omzet van 6,5% in 2017.

En In 2018 zal de omzetgroei uitkomen op 5,5%.
Dat meldt ABN AMRO in haar sectorprognose Zakelijke dienstverlening van april 2017.

Aanjager flexibele arbeidsrelaties

De uitzendmarkt profiteert sterk van de groei van de economie. Dit los van de structurele verschuiving van vaste naar flexibele arbeidscontracten waar het uitzendcontract een van is. Werkgevers voelen er namelijk steeds minder voor om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit onder meer door de complexer wordende arbeidswetgeving en daaraan verbonden risico’s. De belangrijkste aanjager van flexibele arbeidsrelaties is echter de behoefte van werkgevers om de personeelskosten mee te laten bewegen met de markt.

‘Piek en ziek’ is commodity

Het uitzenden voor de traditionele momenten ‘piek en ziek’ is tot een ‘commodity’ verworden. Daarnaast hebben opdrachtgevers steeds meer inzicht gekregen in de kosten van een uitzendkracht voor het uitzendbureau. Beide factoren brengen daarom voor het traditioneel uitzenden prijsdruk met zich mee. Daarbij komt dat mede door digitalisering de toetredingsdrempel tot uitzenden alsmaar lager wordt. Al met al is het moeilijk hier onderscheidend in te zijn, tenzij men zeer efficiënt is en tot de kostenleiders behoort.

‘Structurele uitdagingen’

Ook benadrukt ABN AMRO dat de uitzendsector wordt geconfronteerd met structurele uitdagingen. Zo daalt door automatisering het aantal arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden. Juist dat zijn banen waar de meeste uitzendbureaus zich op richten.
Daarnaast daalt in de flexibele schil van werkgevers het aandeel uitzendkrachten ten gunste van tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers. Hierdoor zijn uitzendbureaus genoodzaakt ook andere diensten zoals ‘contracting’ aan te bieden.

Zzp-markt

De wet DBA en de onzekerheid daaromtrent voor ZZP-contracten heeft negatieve effecten op de detachering van ZZP’ers. Voor een deel wordt deze daling gecompenseerd met het in vaste dienst gaan van ZZP’ers bij de detacheringsbureaus. Dit kan echter niet de terugval in ZZP-bemiddeling compenseren. Wel stijgen de marges op ZZP-bemiddeling.

Disruptieve ontwikkelingen

“De focus van de zakelijke dienstverlening, waaronder de uitzendbranche (red.), op een aantal structurele veranderingen niet mag verslappen”, benadrukt Kasper Buiting, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Zo zullen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de komende jaren gevolgen hebben en krijgen verschillende sectoren te maken met disruptieve ontwikkelingen, zoals standaardisering, automatisering en digitalisering. Dit betekent dat bedrijven hun verdienmodel moeten aanpassen om ook in de komende jaren toegevoegde waarde te kunnen bieden aan hun klanten.”

Bron: ABN

Lees ook:

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer