American Staffing Association: Top 10 trends voor de uitzendbranche in 2024

0

Eerder dit jaar publiceerde de American Staffing Association (ASA), de – zeg maar Amerikaanse ABU -, de top 10 trends waar flexbedrijven zich dit jaar op moeten voorbereiden. Het zou volgens de ASA zomaar een jaar met ongekende groei kunnen worden. Maar het kwartje kan ook zomaar de andere kant opvallen, zo is de branchevereniging voorzichtig. Hoe dan ook moeten flexbedrijven zich voorbereiden op de toekomst door wendbaar te zijn en in te spelen op ontwikkelingen die kansen bieden.

De ASA heeft diverse experts geraadpleegd en zet de top 10 trends waar flexbedrijven in 2024 rekening mee moeten houden op een rij. Uiteraard zijn deze zoveel mogelijk vertaald naar de situatie in Nederland.

1) De economie: een no brainer natuurlijk. De economische situatie beïnvloedt de vraag naar uitzendkrachten. In Nederland lijkt momenteel sprake van economische groei. Ook de inkoopmanagersindex, een belangrijke economische indicator, steeg afgelopen maand voor het eerst weer boven de 50. Dat betekent dat orders in de industrie aantrekken. Een gunstig (economisch) voorteken. Maar zelfs een afkoelende economie helpt niet echt tegen de arbeidsmarktkrapte. Vooralsnog wordt voor 2024 economische groei voorspeld. Wel moeten uitzendbureaus keuzes maken welke branches of sectoren ze dan bedienen. Zo staat het administratieve segment, zoals gerapporteerd in de ABU marktmonitor, voortdurend onder druk.

2) Generatieve AI: Onder deze trend is natuurlijk niet uit te komen. Sinds de doorbraak van ChatGPT eind 2022 is elk zichtzelf respecterend bedrijf de mogelijkheden van AI aan het onderzoeken. Het inzetten van AI kan werkprocessen veel efficiënter maken. En bijvoorbeeld matching kan veel sneller en onbevooroordeelder plaatsvinden. In korte tijd kunnen honderden of duizenden cv’s gematched worden met vacatures. De Boston Consulting Group stelt dat als je ‘succesvol wil zijn over 5 jaar, je nu moet starten met het opstellen van een goede AI-strategie’.

3) Employee experience: sinds de corona-pandemie wordt er steeds vaker thuisgewerkt. Medewerkers hebben daar bepaalde verwachtingen over. Daar moet je als werkgever goed mee omgaan. Thuiswerken verdwijnt niet zomaar. Maar bij employee experience draait het niet alleen daar om. Het gaat om ieder contactpunt met de organisatie van sollicitatie tot offboarding. Bedrijven moeten dus zeker ook aandacht besteden aan cultuur, arbeidsomstandigheden en werksfeer.

4) Arbeidsmarktkrapte: Yep, dat speelt net zo goed in de VS. In Nederland blijft de arbeidsmarkt krap. Sterker nog, door de dubbele vergrijzing lijkt deze alleen maar toe te nemen. Er wordt naarstig gezocht naar manieren om o.a. de tekorten in de zorg aan te pakken. Zo zou technologie de tekorten aan personeel kunnen verminderen. Voor flexbedrijven blijft het een uitdaging om voldoende flexkrachten aan te trekken. En wellicht wordt ook de arbeidsmigratie (verder) aangepakt en lopen tekorten in sommige sectoren op. Die politieke discussie loopt vooralsnog.

5) Toekomstbestendig personeel: Het gaat erom dat medewerkers die kennis en vaardigheden hebben die ervoor zorgen dat ze ook in de toekomst op een goede manier hun werk kunnen doen. Omgaan met het eerdergenoemde AI is daar een voorbeeld van. Verder is wet- en regelgeving altijd aan verandering onderhevig. Toch volgt een aanzienlijk deel van de intercedenten geen of onvoldoende scholing. In ieder geval is het opstellen (en naleven!) van een goed scholingsbeleid noodzakelijk om ook in de toekomst concurrerend te blijven.

6) Geschikte leiders: De leiders van vandaag zijn verantwoordelijk voor de psychologische veiligheid van medewerkers, inclusie, het coachen en begeleiden van werknemers, het creëren van loopbaantrajecten, etc. Volgens Deloitte’s 2023 Human Capital Trends Report is er een ‘readiness gap’. Zo zegt 96% van de respondenten in dit rapport dat leiderschapsvaardigheden nu cruciaal zijn. Echter, slechts 26% van de leiders geeft aan dat ze de juiste vaardigheden in huis hebben. Volgens de auteurs van dit rapport zal er het komend jaar een toenemende nadruk liggen op investeringen in management developmentprogramma’s en leiderschapsvaardigheden voor flexbedrijven en hun klanten.

7) Cybersecurity: Nog zo’n heet hangijzer, veiligheid. Flexbedrijven vertrouwen steeds meer op systemen en tools, maar daarmee nemen digitale risico’s toe. Maar liefst 96% van alle CEO’s realiseert zich dat cybersecurity zeer belangrijk is. Driekwart vreest dat zijn of haar organisatie de zaken niet goed op orde heeft. Het beschermen van data en het volgen van veiligheidsprotocollen moeten bij flexbedrijven veel aandacht krijgen, omdat er met heel veel sensitieve data gewerkt wordt.

8) Wet-en regelgeving: Deze mag en kan natuurlijk ook niet in dit rijtje ontbreken. Dit heeft (altijd) zeer veel invloed op de flexbranche. In Nederland wordt gewerkt aan allerlei wetgeving die direct impact heeft op flexbedrijven. Van wetgeving rondom zzp’ers, de EU platformrichtlijn en de Wet meer zekerheid voor flexwerkers en de Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (Wtta), er gaat weer veel gebeuren op dit gebied de komende jaren. En wie weet komt er zelfs nog wel een nieuwe uitzend-cao. Veranderende wet- en regelgeving vraagt steeds flink wat aanpassingen van de flexbranche.

9) Customer experience en reputatie: Een trend die wellicht niet top-of-mind is, maar die natuurlijk altijd wel belangrijk is. Want wie wil er geen tevreden klanten? Het behouden van klanten is immers vele malen goedkoper dan het werven van nieuwe klanten. Sterker nog, zeer tevreden klanten dragen nieuwe klanten aan. Zo moet het toenemende gebruik van technologie niet ten koste gaan van de klantervaring. Dat betreft zowel inleners als uitzendkrachten en gedetacheerden. De ervaring moet juist zoveel mogelijk gepersonaliseerd zijn. Tevreden klanten zijn de motor van iedere organisatie.

10) HR 5.0: Welk nummer er achter HR wordt geplakt maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat HR zich continu blijft ontwikkelen. Van Human Resources en Human Capital naar Mens & Cultuur. HR moet echt belangrijk zijn bij organisaties, niet zomaar een administratiekantoor. En dat geldt niet alleen voor HR-professionals bij flexbedrijven zelf. Juist flexprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het verstevigen van de positie van HR bij hun inleners. Ze kunnen HR-professionals helpen om strategischer te zijn door te streven naar het verbeteren van de efficiëntie en de productiviteit, het vormgeven van talentmanagement en het stroomlijnen van het recruitmentproces. Daarnaast kunnen uitzendorganisaties helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van werknemersbetrokkenheid.

Over Auteur

Reageer