Betere bescherming gedetacheerde werknemers

0

Europese burgers die tijdelijk in een andere EU-land werken krijgen betere bescherming. Vandaag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met de voorstellen om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Er was al een principe-akkoord met de EU-lidstaten.

Misbruik gedetacheerde werknemers
Met de regels moet worden voorkomen dat van dergelijke gedetacheerde werknemers misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden omtrent uurloon en vakantiedagen.

 

Controlere werkgevers

EU-lidstaten moeten beter gaan controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze werknemers over de grens laten werken. Ook gaan inspectiediensten meer en sneller informatie uitwisselen. Controles blijven in handen van de landen zelf.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tegen de nieuwe regels omdat ‘deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk’. Er blijft volgens hem te veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt.

Collega-parlementariërs Sophie In ’t Veld (D66) en Marije Cornelissen (GroenLinks) zien dit wel als stappen om schijnconstructies of oneerlijke praktijken tegen te gaan. Beide politici wijzen erop dat een stevige Europese aanpak en scherpe afspraken nodig zijn om te voorkomen dat het vrij verkeer van personen en bedrijven leidt tot wanpraktijken.


Asscher: schijnconstructies aanpakken

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is blij dat de EU oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt aanpakt. ‘Malafide werkgevers in onder meer de bouw komen nu niet meer weg met uitbuiting’, zei de minister woensdag in reactie op een besluit hierover van het Europees Parlement.

Asscher strijdt al geruime tijd tegen wat hij de schaduwzijde van het vrije verkeer van werknemers in de EU noemt. Werkgevers maken gebruik van schijnconstructies om personeel uit bijvoorbeeld Polen in te zetten en daarbij cao-afspraken te omzeilen. Asscher kaart dit onderwerp regelmatig aan in Brussel.

In Nederland werken naar schatting ruim 100.000 gedetacheerde EU-burgers, voor een aanzienlijk deel grenswerkers. Voor de hele unie gaat het om zo’n 1,2 miljoen burgers. Daarvan werkt een kwart in de bouw.

 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer