Boete voor illegale werknemers verhalen op uitzendbureau?

0

Een inlener en een uitzendbureau hebben allebei een boete gekregen voor het laten werken van Bulgaarse arbeidskrachten zonder werkvergunnning.

 

De inlener wil zijn boete verhalen op het uitzendbureau. Maar het uitzendbureau zegt dat het niet bedoeling kan zijn dat het twee keer moet boeten. De rechter oordeelt dat de inlener de schade wel in een civiele procedure kan verhalen.

De situatie

Een uitzendbureau detacheert drie Bulgaarse uitzendkrachten bij een tuinbouwbedrijf. Dat bedrijf krijgt van de Arbeidsinspectie twee keer een boete voor het aan het werk hebben van illegale werknemers, in totaal een bedrag van € 40.000. Ook het uitzendbureau krijgt voor hetzelfde feit een boete. Als het uitzendbureau het tuinbouwbedrijf een rekening stuurt voor verleende diensten, betaalt het bedrijf die niet. Het bedrijf verrekent de boetes met de factuur.

De vordering

Het uitzendbureau stapt naar de rechter en vordert betaling van de factuur van € 32.266,86.

Het verweer

Het tuinbouwbedrijf vindt dat het uitzendbureau is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit de uitzendovereenkomst, omdat het uitzendkrachten zonder tewerkstellingsvergunning heeft uitgeleend. Het bedrijf mag daarom de opgelegde boetes verrekenen met de factuur. Het bedrijf beweert dat het uitzendbureau meerdere malen heeft toegezegd eventuele boetes te betalen.

Het oordeel

De rechter overweegt dat het tuinbouwbedrijf als feitelijk werkgever de plicht en de verantwoording heeft om bij aanvang van de werkzaamheden te controleren of de arbeidskrachten een werkvergunning hebben. Het bedrijf mag niet afgaan op de toezegging van een uitzendbureau dat er alleen maar legale medewerkers worden geleverd. De rechter gaat zelfs zo ver dat de herhaaldelijke bevestiging van het uitzendbureau dat de documenten in orde waren, juist een aanleiding hadden moeten zijn om die documenten te controleren.

Moet het uitzendbureau twee keer betalen?

De rechter oordeelt ook dat er niet zo snel reden zal zijn om de boete van de feitelijke werkgever te verhalen op de formele werkgever. Juist omdat de beide partijen voor hetzelfde feit beboet kunnen worden. Maar het is wel mogelijk om de (bestuurlijke) boetes civielrechtelijk te verhalen als het uitzendbureau duidelijk tekort is geschoten in haar verplichtingen. En in dit geval zou dat zo kunnen zijn door de toezegging van het uitzendbureau dat eventuele boetes voor haar rekening zouden zijn. De rechtbank geeft de werkgever de kans om dit alsnog te bewijzen en houdt de zaak aan.

Bron:
LJN BP3925
, Rechtbank Rotterdam
Tewerkstellingsvergunning art. 2 lid 1 WAV
Eerste aanleg, 5 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer