Coöperatie SamenWerkt voor MKB-uitzenders van start

0

Bij de nieuwe coöperatie SamenWerkt, die uitzendbureaus helpt te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), hebben sinds de start dit jaar tien leden zich formeel aangesloten. En er worden toetredingsgesprekken gevoerd met een groot aantal aspirant-leden.

SamenWerkt is eind vorig jaar opgericht om MKB-uitzenders te helpen die door de WAB in de problemen komen. Voor veel van deze regionale uitzenders wordt verwacht dat ze zelf de vergaande gevolgen opvangen van de WAB. Volgens de WAB moeten uitzend- en detacheringsbureaus werkgever worden van flexkrachten, terwijl dit eerder kon worden uitbesteed. Daardoor kunnen uitzenders en detacheerders in de knel komen: niet iedereen heeft de middelen, kennis of mankracht om alle verantwoordelijkheden van het werkgeverschap op zich te nemen. Payrolling is niet meer toegestaan voor kleine en middelgrote uitzend- of detacheringsbureaus. Door de komst van de nieuwe coöperatie kunnen leden probleemloos blijven uitzenden of detacheren.

Verantwoordelijkheden WAB

“De animo groeit, we voeren veel gesprekken met potentiële leden. SamenWerkt is echt een reddingsboei voor MKB’ers in de uitzendbranche om het hoofd boven water te houden”, zegt voorzitter Rendert Algra, voormalig CDA-Kamerlid en vakbondsbestuurder voor De Unie. “Ga maar na waar zij sinds de invoering van de WAB verantwoordelijk voor zijn: denk aan voorfinanciering van lonen, omgaan met ziekte en verlof, facturering, debiteurenbeheer, verzuimverzekeringen. Allemaal voorbeelden van taken die nu bij de uitzender of detacheerder liggen.”

Coöperatie

Uitzenders behouden hun eigen identiteit in de coöperatie en kunnen tegelijk het werkgeverschap delen. Payrollers kunnen ook lid worden van de coöperatie en onder voorwaarden HR-dienstverlener blijven. De nieuwe coöperatie SamenWerkt biedt haar leden juridische zekerheid en diverse mogelijkheden tot samenwerken. Ook werknemers zijn binnen de nog groeiende coöperatie beter af. Er is meer aandacht voor opleidingen en loopbaanontwikkeling. Werkzekerheid komt in de plaats van het verouderde begrip baanzekerheid, zo stelt SamenWerkt.

Bijeenkomst 19 maart

Op 19 maart aanstaande komen voorzitter Rendert Algra en leden van de coöperatie in Harderwijk bijeen om de eerste resultaten van SamenWerkt te bespreken. Aansluitend wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde MKB-uitzenders en payroll en backoffice bedrijven gehouden.
Geïnteresseerde bedrijven in de uitzendbranche kunnen zich nog steeds aansluiten bij de coöperatie. Zij kunnen zich ook online aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 19 maart a.s.

Bron: SamenWerkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer