CU en SP willen uitzendvergunning en waarborgsom uitzenders

0

‘Malafide uitzendbureaus worden nauwelijks aangepakt’, stellen de Kamerleden Segers en Marijnissen. Zij pleiten voor het herinvoeren van de vergunningsplicht en een waarborgsom van € 100.000,- voor uitzendbureaus.

Dat stellen Gert-Jan Segers (CU) en Lilian Marijnissen (SP) in hun initiatiefnota Actieplan arbeidsmigratie.

Misstanden arbeidsmigranten

De beide politici zijn in hun nota zeer negatief over flexwerk. ‘Door het aanpakken van de doorgeslagen flexibilisering wordt tevens de arbeidsmigratie gereguleerd’, zo denken Segers en Marijnissen. ‘Uitzendbureaus maken misbruik van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten’, stellen zij. Werkgevers hanteren volgens hen ‘schimmige (flex)constructies’ voor arbeidsmigranten en werkgevers proberen volgens hen via contracting  om de cao te ontduiken maken gebruik van draaideurconstructies.

Geen inhoudingen loon

Segers en Marijnissen willen verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten loskoppelen van de arbeidsovereenkomst. En zij willen inhoudingen op het loon volledig verbieden.
(Op dit moment is inhouding van de kosten van huisvesting op het wettelijk minimumloon nog toegestaan).

Uitzendvergunning

Om misstanden in deze (uitzend)markt te voorkomen pleiten zij voor een (herinvoering van de) vergunningsplicht, strengere eisen aan toetreding tot de uitzendmarkt en onafhankelijke handhaving met meer controles (door Inspectie SZW).

Onlangs pleitte Frank van Gool (OTTO Work Force) in Flexmarkt ook al voor het herinvoering van de uitzendvergunning.

SNA ‘niet onderscheidend’

De beide politici twijfelen openlijk over het functioneren van de zelfregulering in de uitzendbranche en vinden dat de Stichting Normering Arbeid (SNA) – dat op dit moment als keurmerk geldt – zich (..) niet heeft kunnen ontwikkelen tot een volwassen keurmerk dat onderscheidend werkt.

Waarborgsom

De beide politici willen ook uitzendbureaus verplichten om een deposito van € 100.000 euro te storten op een geblokkeerde rekening. Als een uitzendbureau geen salarissen uitkeert of fraudeert, kunnen werknemers of de overheid dit geld gebruiken om achterstallig loon of bijvoorbeeld een belastingschuld te voldoen, zo stellen zij.

Begin dit jaar pleitte de ABU ook al voor de introductie van een waarborgsom van ten minste 100.000 euro voor uitzendbureaus.

ZiPconomy meldde deze week dat minister Koolmees (SZW) ‘positief’ staat tegenover de suggestie van een waarborgsom voor uitzendbureaus. Dat zou ook het probleem van het flitsfaillissement van uitzendbureaus moeten oplossen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer