Certificering uitzendbureau? Altijd doen!

0

Ga je je eigen uitzendbureau starten, dan doe je er goed aan je te laten certificeren volgens de NEN 4400-1 norm. Elk gecertificeerd uitzendbureau is opgenomen in het SNA-register. Alleen dat geeft jouw opdrachtgevers de zekerheid dat zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

Certificering uitzendbureau

Wil je je laten certificeren als uitzendbureau, dan moet je voldoen aan de NEN 4400-1 norm. Deze norm stelt eisen met betrekking tot personeels- en loonadministratie aan ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikbaar stellen, zoals uitzendbureaus. Een volgens deze NEN-norm gecertificeerd uitzendbureau voldoet in ieder geval aan de volgende wettelijke verplichtingen uit arbeid:

  • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • het betalen van lonen volgens de Wml
  • het administreren van identificatiedocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Waarom certificering?

Als je als uitzendbureau bent gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm geeft dat jouw opdrachtgevers de zekerheid dat jij jouw arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. En dat is belangrijk voor de inlener. Want als jij als uitzendbureau niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen (ketenaansprakelijkheid). Die inlener kan dan een naheffing of boete krijgen. Dat risico wil jouw opdrachtgever niet lopen en dus gaat hij alleen in zee gaan met een gecertificeerd uitzendbureau. Alleen dan is de inlener gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst.
In diverse cao’s is zelfs vastgelegd dat bedrijven die onder die cao vallen, uitsluitend personeel mogen inlenen bij bemiddelingsbureaus met een NEN-certificering, zoals een gecertificeerd uitzendbureau.

SNA-register

Juist om deze risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk is het SNA-keurmerk in het leven geroepen. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid.  Het SNA-keurmerk geldt als hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN 4400-1 norm verstrekt de SNA het SNA-keurmerk.
Elk (volgens de NEN 4400-1 norm) gecertificeerd uitzendbureaus is opgenomen in het SNA-register.
Voordat jouw opdrachtgever zaken met jou doet, kan hij eenvoudig online checken of jouw uitzendbureau in dit SNA-register is opgenomen. Ons land telt halverwege 2018 4.647 gecertificeerde (uitzend)bedrijven.

Hoe certificeren?

Om je als uitzendbureau te laten certificeren volgens de NEN 4400-1 kun je terecht bij een van de geaccrediteerde inspectie-instellingen waarmee SNA een overeenkomst heeft afgesloten.
De inspectie-instelling zal normaal gesproken elk half jaar een audit bij jouw uitzendbureau uitvoeren. Hierbij wordt beoordeeld of je (nog) aan de wettelijke eisen voldoet. Voordat de eerste audit gedaan kan worden, moet je als uitzendbureau wel operationeel zijn en bijvoorbeeld ook de eerste aangifte Loonheffing gedaan en betaald hebben.

__________________________________________________________________________________________

VCU-certificering

Bemiddel je als uitzendbureau uitzendkrachten die ook risicovolle werkzaamheden verrichten of in een risicovolle omgeving werken, dan doe je er ook verstandig aan ook VCU-certificatie te overwegen. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Dit is vooral bedoeld voor uitzendkrachten die werken in fabrieken of op bouwterreinen, werkplaatsen en bij installaties. Meestal zijn die opdrachtgevers zelf VCA-gecertificeerd. Die opdrachtgever heeft het gezag en toezicht, ook op de door hem ingehuurde uitzendkrachten, maar die opdrachtgever kan wel eisen dat het uitzendbureau waar zij mee werken een VCU-certificaat heeft. Dit certificaat geeft aan dat je als uitzendbureau samen met jouw kandidaten en opdrachtgever je inzet voor een goede veiligheidscultuur.
Ook hiervoor zijn er verschillende erkende certificatie-instellingen.
Heb je als uitzendbureau het VCU-certificaat, dan wordt je automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register (CCR). Opdrachtgevers kunnen zo direct nagaan of je gecertificeerd uitzendbureau bent.

__________________________________________________________________________________________

SNCU

Een organisatie waar je als uitzendondernemer ook mee te maken krijgt is de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU geeft voorlichting over de CAO voor Uitzendkrachten en ziet toe op naleving van de CAO. De SNCU treedt dus op als handhaver om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten een eerlijke beloning krijgen en streeft daarmee naar een gelijk speelveld voor uitzendbureaus. Op www.sncucontrole.nl is alle informatie te vinden over de gevolgen als cao-regels niet op de juiste manier worden nageleefd.

Stichting PayOK

De Stichting PayOK heeft daarnaast een keurmerk in het leven geroepen waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Opdrachtgevers kunnen vanaf nu eisen dat ook uitzendbureaus waar zij werknemers inlenen of inhuren over het PayOK-keurmerk beschikken.

 

Tip! Het handboek Ondernemen in flex geldt in de branche als handig naslagwerk voor de (startende) uitzendondernemer. Dit boek is een uitgave van Professionals in Flex, in samenwerking met de ABU, NBBU, SNCU en Köster Advocaten. De meest recente versie bevat de wijzigingen in wet- en regelgeving en cao-wijzigingen.

Over Auteur

Reageer