FNV wil hulp aan slachtoffer malafide uitzendbureau

0

FNV doet een oproep aan de Tweede Kamer om slachtoffers van malafide uitzendbureaus en inleners hun recht te laten halen. Werknemers die de dupe zijn van malafide uitzendbureaus komen nu vaak zonder een cent op straat te staan. Het betreft veelal arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid Europa.

Het is mooi dat de malafide ondernemer nu een boete krijgt, maar help dan ook de werknemer om zijn recht te halen en verhaal de schade op de inlener, vindt de FNV.

De FNV doet deze oproep in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert deze week over de registratieplicht voor intermediairs. De FNV vindt dat Minister Kamp op de goede weg is met de invoering van een registratieplicht op straffe van hoge boetes, maar dat er een aantal maatregelen ontbreken om uitbuiting van arbeidsmigranten en verdringing op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Extra maatregelen nodig
Volgens de FNV zijn er nog maatregelen nodig op het gebied van handhaving, uitbetaling van verschuldigd loon aan werknemers, detachering als ontduikingsconstructie en op het gebied van vrijwaring fiscale inlenersaansprakelijkheid.

Handhaving
De FNV vindt dat de capaciteit en de bevoegdheden van de Inspectie SZW uitgebreid moeten worden, zodat de pakkans van malafide ondernemers toeneemt. De FNV wil daarom ook dat de Inspectie SZW controleert op basis van het cao-loon in plaats van alleen het minimumloon.

Uitbetaling van verschuldigde loon aan werknemers
Wanneer werknemers zijn gedupeerd door malafide ondernemers, komen zij veelal op straat te staan zonder fatsoenlijke compensatie, aldus de vakbond. "Wij vinden dat de inlener van een malafide uitzendbureau het verschuldigde cao-loon dient uit te betalen in plaats van enkel het minimumloon. Geef werknemers waar ze recht op hebben."

Detachering als ontduikingsconstructie
Via complexe detacheringconstructies ontstaat oneerlijke concurrentie op loonkosten en worden werknemers (en werkgevers!) die in Nederland belasting en sociale premies afdragen verdrongen. "Wij menen dat de belastingdienst, het UWV en de Inspectie SZW veel  deze constructies – die strijdig zijn met de doelstelling van de detacheringsrichtlijn – veel actiever en effectiever moeten  bestrijden," schrijft de FNV.

Vrijwaring fiscale inlenersaansprakelijkheid
"Pas als inhoud en naleving van de NEN 4400-1 norm geheel op orde zijn, mogen bedrijven gevrijwaard worden van aansprakelijkheid  op basis van certificering en de daarop volgende registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) . Daarvoor dient eerst de verplichting tot naleving van het cao-loon en de pensioenpremie in de NEN norm te worden opgenomen en moet de kwaliteit van de certificerende instellingen boven alle twijfel verheven te zijn."

Lees ook:
Kamp: Wellicht vergunningsplicht, maar pas in tweede instantie
CDA: Kamp moet meer doen tegen malafide uitzendbureaus 
– Nieuwe inspectie richt zich op malafide uitzenders

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer