‘Gecertificeerde uitzendbureaus houden zich niet altijd aan regels’

0

De laatste tijd zijn malafide uitzendbureaus weer volop in het nieuws. Maar ook gecertificeerde bureaus houden zich niet altijd aan de regels.

In 2009 heeft de Arbeidsinspectie 1535 uitzendbureaus gecontroleerd. Daarvan waren er 687 gecertificeerd. Tegen 49 van deze 687 gecertificeerde uitzendbureaus is een boeterapport opgemaakt voor illegale tewerkstelling. In 43 gevallen is een boeterapport opgemaakt voor andere overtredingen, zoals onderbetaling of het niet voldoen aan administratieve verplichtingen in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Dit blijkt uit de antwoorden van minister Kamp (SZW) op de vragen van Tweede Kamerlid Spekman. De minister benadrukt wel dat de resultaten niet representatief zijn voor de gehele sector of van gecertificeerde ondernemingen als geheel.

In samenwerking met minister De Jager (Financiën) bereidt Kamp een wetsvoorstel voor waarin wordt geregeld dat de Arbeidsinspectie en Belastingdienst namen van bedrijven die in overtreding zijn gaan doorgeven aan de Stichting Normering Arbeid, die het register van geregistreerde bedrijven beheerd. De SNA kan dan uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden uit het register weren.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer