Goed werkgeverschap

0

Een uitzendkracht stelt goed werkgeverschap van de
inlener ter discussie.

De feiten
Een uitzendkracht heeft bijna 18 jaar bij een gemeentelijke dienst gewerkt. Deze inlener heeft de opdracht beëindigd en daarvan schriftelijk mededeling gedaan aan het uitzendbureau. De uitzendkracht zou de laatste tijd de sfeer binnen de ploeg negatief hebben beïnvloed. Het uitzendbureau heeft geen vervangende opdracht kunnen vinden. De uitzendkracht vordert in een kort geding intrekking van de brief door de gemeente en toegang tot het werk bij deze inlener. Deze stelt dat er geen arbeidsovereenkomst is met de uitzendkracht en de rechter daarom geen oordeel kan geven over deze kwestie.

De beslissing
De vorderingen houden zoveel verband met een arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) en de daarvan afgeleide detacheringsovereenkomst tussen uitzendbureau en inlener, dat de rechter zich bevoegd acht om de kwestie te beoordelen.

Van de arbeidsrechtelijke wetsartikelen gaat enige reflexwerking uit, zodat ook van een inlener verwacht mag worden dat die zich bij de uitoefening van toezichthoudende en leidinggevende taken als een goed werkgever gedraagt. Zo moet de inlener zorgvuldig omgaan met de beoordeling van het functioneren van een uitzendkracht. Nu dat niet zo is geweest wordt de inlener veroordeeld tot intrekking van de brief en de uitzendkracht weer aan het werk te laten gaan.

Kantonrechter Sneek 10 november 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007 nummer 153

Commentaar
Hoewel tussen de uitzendkracht en inlener geen contractuele relatie bestaat, zijn diverse arbeidsrechtelijke bepalingen toch rechtstreeks tussen hen van kracht. Als meer rechters zich zo gaan opstellen, zullen uitzendbureaus en
inleners zorg moeten dragen voor zeer zorgvuldig geformuleerde opdrachtbeëindigingen.

Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet,  Flexmarkt 10, 2007

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer