Inspectie: Vaak in uitzendbranche regels overtreden

0

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat in 2011 meer bedrijven in de overtreding zijn gegaan dan het jaar daarvoor. De meeste regels werden overtreden in de schoonmaakbranche, de bouw en de uitzendbranche, aldus de Inspectie in haar jaarverslag.

 

De Inspectie SZW stelt dat het aantal overtreding redelijk stabiel is gebleven. De Inspectie SZW is dit jaar per 1 januari ingegaan en is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

De nieuwe dienst bestrijkt het gehele domein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, re-integratie en inkomensvoorzieningen. De inspectie bepaalt haar prioriteiten op basis van een risicoanalyse om zo resultaten te boeken waar die het hardst nodig zijn.

De Inspectie controleert onder meer of de werk- en rusttijden worden nageleefd en over er sprake is van veilige werkomstandigheden. Bij 64 procent van de bedrijven waar is gecontroleerd, moest worden ingegrepen. Dat was in 2010 nog 61 procent. Bij maar liefst 17 procent van de bedrijven werd arbeidsmarktfraude geconstateerd (bijvoorbeeld mensen onder het minimumloon laten werken of illegale arbeid laten verrichten). Dit percentage schommelt al jaren rond de 17. De Inspectie trof dit jaar ruim 2000 illegaal tewerkgestelden aan. Dat waren er vorig jaar nog bijna 2400, zo stelt de dienst in haar jaarverslag.

“De meeste overtredingen worden naar verhouding in de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw geconstateerd,” aldus de Inspectie. Zij verrichte in totaal 62 opsporingsonderzoeken in 2011, waarvan 9 naar arbeidsuitbuiting en mensenhandel.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer