Nederlandse gemeenten schrappen 8.900 arbeidsplaatsen

0

Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot blijkt dat de Nederlandse gemeenten tot en met 2016 in totaal nog 8.900 arbeidsplaatsen schrappen.

Marvin Hanekamp van Berenschot geeft aan dat dit een daling betekent van zeven procent ten opzichte van 1 januari van dit jaar. Dit komt bovenop een daling van acht procent in de afgelopen vijf jaar. Gemeenten met meer 100.000 inwoners (exclusief Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) verwachten tussen nu en 2016 zelfs een verdere afname van 13 procent, terwijl zij al 17 procent zijn gedaald ten opzichte van 2009.

Begrotingscijfers
In hetzelfde onderzoek zijn de begrotingscijfers van de Nederlandse gemeenten onderzocht. Berenschot heeft de verwachte uitgaven van de onderzochte gemeenten voor de komende jaren uitgevraagd en afgezet tegen de gemiddelden van alle gemeenten (bron: CBS). Uit deze analyse blijkt dat de begrote uitgaven van gemeenten voor 2014 per inwoner 2.391 euro bedragen. Gemiddeld over alle gemeenten zijn de begrote kosten per inwoners de afgelopen vijf jaar gedaald met 2 procent. De uitgaven voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn met een gemiddelde afname van 113 euro per inwoner het meest gedaald. De uitgaven voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn met een toename van 75 euro per inwoners het sterkst gestegen.

Forse bezuinigingen
In de begrotingscijfers voor de komende jaren is nog geen rekening gehouden met de taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, waarvoor gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden. Dit, omdat gemeenten nog niet precies weten hoeveel geld zij hiervoor extra ontvangen. Wel staat vast dat deze ‘decentralisaties’ vanuit het Rijk gepaard gaan met forse bezuinigingen.

Uitgaven per inwoner stijgen
De uitgaven per inwoner stijgen naarmate gemeenten groter worden. Zo geven gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (exclusief Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) 3.222 euro per inwoner uit, terwijl dit voor kleine gemeenten tot 15.000 inwoners 2.312 euro per inwoner is. Tot en met 2016 verwachten gemeenten een verdere afname van de totale uitgaven van 11 procent. Dit komt in totaal over alle gemeenten neer op een afname van zo’n 4,5 a 6 miljard euro. Gemeenten met meer 100.000 inwoners verwachten tussen nu en 2016 zelfs een verdere afname van 18 procent, terwijl zij al 14 procent zijn gedaald ten opzichte van 2009.

Lees ook: ‘Stagnatie in banengroei

Bron: Berenschot

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer