Onduidelijkheid over verschil flexwerker en vast personeel

0

Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is er onduidelijkheid over de minder goede arbeidsvoorwaarden die medewerkers met een flexibel contract hebben ten opzichte van medewerkers die een vast contract.

Op 12 maart werd in de Tweede Kamer een debat gehouden over een onderzoek dat is gedaan naar verschillende contractvormen die op de arbeidsmarkt worden gebruikt. Dit onderzoek werd gedaan door onderzoeksbureau Ecorys en is eerder door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Kamer gestuurd.

Wet Werk en Zekerheid
Minister Asscher (Sociale Zaken) liet vorige maand weten zich gesterkt te voelen door de uitkomsten van dit onderzoek in zijn wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, waarin de flexibele contracten aan banden worden gelegd en werknemers met flexibele contracten meer zekerheden krijgen.

Te weinig duidelijkheid
Volgens het CNV blijkt uit het rapport dat er weinig informatie voorhanden is over de arbeidsvoorwaarden die mensen met een payrollcontract of een flexibel contract hebben. Volgens de vakbond moet duidelijker worden aangegeven welke arbeidsvoorwaarden er zijn voor de mensen met een flexibel contract en in hoeverre deze afwijken van de arbeidsvoorwaarden die vaste personeelsleden hebben. Hierbij gebruikte de vakbondsvoorzitter van de CNV de pensioenopbouw als een voorbeeld. Volgens hem zijn er verschillen in de kwaliteit van de pensioenfondsen van uitzendbureaus en de pensioenfondsen die verbonden zijn aan reguliere bedrijven. Deze verschillen dienen volgens hem duidelijk omschreven te worden.

Verschillen arbeidsvoorwaarden
Limmen verklaart verder dat werknemers ook moeten weten wat de verschillen zijn tussen de arbeidsvoorwaarden zodat werknemers een bewuste keuze kunnen maken tussen flexibel werk of vast werk. Werknemers met een flexibel contract moeten weten wat ze mislopen als ze in een flexfase blijven werken. Ook de Tweede Kamer moet duidelijk weten wat de verschillen zijn tussen vaste contractmedewerkers en medewerkers met flexibele contracten.Volgens Limmen helpt dit inzicht de Kamerleden een goede keuze te maken en kunnen ze daarnaast de minister goed ondersteunen bij het aanpakken van de ‘uitwassen’ die plaatsvinden in de flexibele arbeid.

Noodgedwongen keuze
Volgens het onderzoek van Ecorys is een flexibel contract voor veel werknemers een noodgedwongen keuze. In het rapport staat dat de meeste werknemers liever een vast contract willen hebben.  Onder uitzendkrachten wil 49 procent liever een vast contract. Bij payrollmedewerkers is dit percentage 39 procent. De reden waarom een groot deel van de flexwerkers een vast contract wil hebben heeft te maken met het verlangen naar zekerheid. Daarnaast zijn volgens het CNV de arbeidsvoorwaarden meestal ook minder gunstig.
In het rapport staat verder dat veel bedrijven uitzendkrachten structureel inzetten in plaats van tijdelijk. Sommige arbeidsplaatsen in bedrijven worden alleen maar door uitzendkrachten ingevuld in plaats van door contractmedewerkers van het bedrijf. In veel gevallen zou het hierbij gaan om eenvoudige werkzaamheden. Ook zzp’ers en payrollmedewerkers worden structureel ingezet bij bedrijven, maar dit gebeurt wel in mindere mate dan het geval is bij uitzendkrachten.

Bron: CNV 

Noot van de redactie:
Er moeten ook kanttekeningen bij het rapport worden geplaatst. De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten zijn lang niet altijd minder gunstig dan de arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Meestal verdienen uitzendkrachten juist meer dan de medewerkers die rechtstreeks op contract zijn bij een bedrijf. Met name uitzendkrachten in specialistische beroepen verdienen verhoudingsgewijs veel. Ze worden ingeleend omdat bedrijven zelf niet de benodigde expertise hebben in bepaalde vakgebieden en daar ook structureel niemand voor kunnen aannemen omdat de werkzaamheden incidenteel voorkomen. Verder wil een grote groep uitzendkrachten liever als uitzendkracht aan het werk dan rechtstreeks in dienst bij een bedrijf. Ze vinden met name de afwisseling een belangrijk voordeel van uitzendwerk.

Lees ook: ‘Please Payroll: sterke groei in flexcontracten, vooral in MKB‘ en ‘Meest flex is cultuur, meest vast beveiliging

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer