Nieuwe cao voor supermarktmedewerkers

1

De vakbonden en de grote supermarkten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een nieuw cao-akkoord voor supermarktmedewerkers gesloten.

Dat lieten vakbonden van CNV en FNV weten.

De ongeveer 220.000 supermarktmedewerkers krijgen per 1 juli 2010 1 procent loonsverhoging. Ook wordt een onafhankelijke organisatie opgezet die gaat controleren of cao-afspraken worden nageleefd. Deze ‘cao-politie’ moet onder meer in de gaten houden of er sprake is van leeftijdsdisciminatie.

Vakbondsbestuurder Arie van der Pijl van FNV Bondgenoten merkt dat werknemers in de supermarkt op hun negentiende na drie tijdelijke contracten vaak geen vast contract krijgen en worden ingeruild voor een jongere kracht. "Volgens de Commissie Gelijke Behandeling mag dat niet. Hoe meer signalen wij krijgen van medewerkers die er vanwege hun leeftijd worden uitgegooid, des te meer wij kunnen doen.”

Ook moet het nieuwe controle-orgaan toezien of werkgevers de cao-afspraken rond werktijden wel nakomen. Van der Pijl ergert zich vooral aan het zogenoemde afhelpkwartiertje. “Veel supermarktmedewerkers klagen dat zij na sluitingstijd vaak nog even moeten doorwerken, zonder dat daar betaling tegenover staat. Dat moet afgelopen zijn.”
De partijen kwamen verder overeen dat er geld beschikbaar komt om medewerkers te trainen hoe om te gaan met agressie, geweld en diefstal.

De afschaffing van het jeugdloon is in de nieuwe cao een stap dichterbij gekomen door een ‘ervaringsjaar’ in de loonschaal voor 18-jarigen op te nemen. De vakbonden willen al langer van het jeugdloon af, omdat de lage beloning voor jongeren volgens de bonden leeftijdsdiscriminatie in de hand werkt.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer