Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Podia

0

Vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelingsresultaat behaald over een nieuwe cao voor de Nederlandse podia.

Deze nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. In deze periode krijgen de werknemers geen structurele loonsverhoging. De vakbonden hebben de structurele looneis ingetrokken vanwege de moeilijke omstandigheden waarin de sector zich bevindt. Ter compensatie krijgen de werknemers op 1 september 2011 een eenmalige uitkering van 400 euro. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd naar 1,65 procent.

Ook hebben partijen afgesproken om per 1 januari 2011 over te stappen op een nieuwe pensioenregeling binnen het pensioenfonds Cultuur. Op deze manier kunnen forse premiestijgingen voorkomen worden.
 

Protocolafspraken

Tot slot zijn er een aantal protocollaire afspraken gemaakt. Voor april 2011 moet er een nieuwe methode voor ziekteregistratie komen. Ook willen de cao-partijen onderzoeken of er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten. 
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer