Strengere naleving detacheringsrichtlijn

0

Vanaf 18 juni krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Om meer controle te krijgen op de naleving van gelijke arbeidsvoorwaarden van EU-werknemers komt er een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher (Sociale Zaken) waarin dit wordt vastgelegd.

Meldingsplicht
De meldingsplicht houdt in dat een bedrijf uit een ander EU-land dat in Nederland actief is, moet melden welke medewerkers hier werken en voor hoe lang. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.

‘Gelijk loon voor gelijk werk’
Asscher zet zich in voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en wil oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de EU tegen gaan. De minister pleitte daarom eerder al voor een aanpassing van de detacheringsrichtlijn en kreeg naar eigen zeggen steun van zes andere EU-landen hiervoor. Verwacht wordt dat de Europese Commissie eind van dit jaar met voorstellen hiertoe komt.

Inspectiediensten uit de EU-lidstaten gaan bovendien meer gegevens uitwisselen en het moet gemakkelijker worden om boetes over de grens te innen.

Bron: rijksoverheid.nl

 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer