Brandbrief aan kritische Eerste Kamer over wet DBA

0

De Eerste Kamer blijft kritisch over wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Belangenorganisaties, waaronder de ABU, vrezen dat deze nieuwe wet ‘branches zal ontwrichten’ en hebben daarom een brandbrief naar de Eerste Kamer gestuurd.

Fracties in de Eerste Kamer hebben opnieuw, in een tweede ronde van schriftelijke vragen, stevige kritiek geuit op het wetsvoorstel DBA, die de bestaande Verklaring arbeidsrelaties (VAR) moet vervangen.. Staatssecretaris Wiebes is er in zijn beantwoording op de eerste ronde van vragen niet in geslaagd de zorgen weg te nemen.
Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde schriftelijke vragen. Nog altijd staat de stemming voor het wetsvoorstel DBA gepland op 27 oktober, de laatst mogelijke datum waarop de wet doorgang kan vinden om per 1 januari 2016 in werking te kunnen treden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën moet dan wel uiterlijk vrijdag 16 oktober in zijn nieuwe antwoord de bezwaren voldoende hebben kunnen wegnemen.

Twijfels over rol intermediairs
Met name D66, CDA en PvdA hebben nog steeds twijfels over de noodzaak van de wet, de planning en uitvoerbaarheid ervan, de rol van intermediairs en de inbedding van de wet DBA in het fiscale stelsel.

D66 zegt een integrale visie te missen en vindt dat ‘het achterliggende arbeidsrechtelijke kader dringend aan herziening toe is’. Voor het CDA is nog altijd niet duidelijk hoe groot en belangrijk het probleem van schijnzelfstandigheid nu eigenlijk is, voor Wiebes een van de belangrijkste redenen om de wet in het leven te roepen.

Modelovereenkomsten
Maar de meeste zorgen gaan uit naar het nu lopende proces van modelovereenkomsten die de Belastingdienst sluit met branche-organisaties. Aanvankelijk zouden deze overeenkomsten voornamelijk per branche gelden, maar de inmiddels vijf (op dit moment) gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten lijken volgens D66 eerder te wijzen op een detaillistische invulling van de aard van de arbeidsrelatie.

Brandbrief
In een ‘brandbrief’ aan de Eerste Kamer hebben het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) maandag aandacht gevraagd voor de rol van intermediairs en het zogenaamde tussenkomstmodel waarmee de meeste bemiddelingsbureaus werken.
In de brandbrief aan de Eerste Kamer stellen de belangenorganisaties dat er waarschijnlijk tientallen modelovereenkomsten per sector nodig zijn, wat leidt tot ‘enorme stijging van de lastendruk’ bij opdrachtgevers.
Ook stelt men in de brandbrief dat over de rol van intermediair en het tussenkomstmodel nog steeds geen duidelijkheid bestaat. Die onduidelijkheid ‘schaadt nu al tienduizenden zzp’ers en intermediairs waarmee zij werken’.
De belangenorganisaties dringen bovendien aan op uitstel van invoering van de wet DBA tot 1 juli, om meer tijd te hebben voor de implementatie.

Bronnen: ABU/Eerste Kamer/Salarisnet


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer