Struikelen voor de deur is bedrijfsongeval. Inlener betaalt schade

0

Een uitzendkracht struikelt op het voorterrein van een bedrijfsgebouw, raakt gewond en stelt met succes het bedrijf aansprakelijk voor de opgelopen schade.

 

De situatie

Een uitzendkracht loopt aan het einde van de werkdag over het voorterrein van het bedrijf en struikelt waarbij ze ernstig letsel aan haar pols oploopt. Ze vindt dat het bedrijf haar schade moet vergoeden.

De vordering

De uitzendkracht vordert bij de kantonrechter vergoeding van alle schade die ze door het bedrijfsongeval lijdt. Als voorschot vordert ze alvast 25.000 euro. Ze stelt dat het bedrijf als werkgever verplicht is de werkplek zo in te richten dat voorkomen wordt dat werknemers schade lijden tijdens het werk (art. 7:658 lid 2 BW).

Is het voorterrein ook werkplek?
De werkgever vindt dat het bedrijf niet aansprakelijk is. Het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het woon-werkverkeer, en de werkneemster was bekend met de situatie. Struikelen of uitglijden valt ook niet onder het wetsartikel. De kantonrechter wijst de vorderingen van de uitzendkracht af omdat het voorterrein niet aan te merken is als werkplek zoals in de wet bedoeld. Daarnaast had de werkneemster haar werkzaamheden voor die dag al beëindigd op het moment van het ongeval.
De werkneemster gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Het oordeel van het hof

In hoger beroep oordeelt het hof heel anders. Het voorterrein behoort wel degelijk tot de werkplek, oordeelt het hof. De werknemers van het bedrijf komen het gebouw binnen en verlaten het via het voorterrein, dat geen openbare weg is. Daarmee is er volgens het hof voldoende functioneel verband met het werk om het terrein als werkplek te kwalificeren.
De aansprakelijkheid van de werkgever is in dezen niet onbeperkt, maar is gerelateerd aan de mate van zeggenschap die de werkgever heeft over de plek. In dit geval valt het voorterrein volledig onder het beheer van het bedrijf en is het bedrijf tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Het heeft een gevaarlijke situatie laten voortbestaan, zonder waarschuwing. De werkgever moet de schade die de vrouw door het bedrijfsongeval lijdt, vergoeden. Het bedrijf probeert nog aan de aansprakelijkheid te ontkomen door te melden dat de vrouw hoge hakken droeg. Het hof vindt niet dat er door het dragen van hoge hakken sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

LJN BX8919
Hof Den Haag
Zorgplicht werkgever werkomgeving
Hoger beroep
23 oktober 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer