Studie: aanpak veelplegers malafide praktijken kan beter

0

Om malafide praktijken binnen de uitzendbranche echt aan te kunnen pakken moet beter in kaart worden gebracht wie er vaker in de fout gaat en daarop de herinspectiecapaciteit aan te passen.

Daarvoor pleit criminologiestudente Licia Kersten, die onderzoek verrichte naar malafide praktijken binnen de uitzendbranche.

Kleinere uitzendbureaus
Uit de studie van Kersten blijkt onder meer dat kleinere BV’s en particuliere eenmanszaken die zich bijvoorbeeld niet houden aan de Wet Minimumloon, vaker een herovertreding begaan dan de grotere uitzendconcerns. De overtreders zijn met name mannen van middelbare leeftijd met de Nederlandse, Turkse of Turks-Nederlandse nationaliteit. Zij laten hun bureaus vaak ‘bewust’ failliet gaan om zo de belasting te ontduiken, maar starten elders vervolgens een nieuwe onderneming. De meeste van deze malafide bureaus zijn gevestigd in de Randstad.
Het zijn vooral laaggeschoolde uitzendkrachten die slachtoffer zijn van deze malafide praktijken. Zij zijn met name werkzaam in arbeidsintensieve sectoren zoals de land- en tuinbouwsector, de schoonmaak- of de bouw- en transportsector. Midden- en Oost-Europese of Turkse werknemers worden het vaakst opgelicht.

‘Onbewuste overtreders’
Uit de studie van Kersten blijkt dat met name de Nederlandse bureaueigenaren in dit onderzoek hun overtreding vaak onbewust begingen. Hun bureau bezat vaak de vereiste certificaten en mogelijk werden zij zelf slachtoffer van oplichting door uitzendkrachten die niet beschikten over de juiste vergunning om in Nederland te mogen werken.

Herinspectiecapaciteit beter inzetten
Kersten pleit in het onderzoek daarom voor het opstellen van een risicomodel, zodat de kans op herovertreding door eigenaren van malafide uitzendbureaus in beeld kan worden gebracht en hier ook de herinspectiecapaciteit van de overheid op kan worden ingezet. Nu is het zo dat alle bureaus die ooit een overtreding begingen opnieuw worden gecontroleerd, terwijl de kans op herhaling bij sommige ‘onbewuste’ overtreders volgens Kersten klein is.

Licia Kersten dingt met haar onderzoek mee naar de ZiPconomy Scriptieprijs 2014 die op 13 november aanstaande voor de derde keer wordt uitgereikt in Den Haag.

Bron: zipconomy

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer