Verlenging SFU-cao en uitzondering NBBU-cao

0

De SFU-cao is per 1 januari 2015 ongewijzigd verlengd tot 17 september 2015. Eveneens is afgesproken dat de NBBU-cao in elk geval tot die datum uitgezonderd blijft van de werkingssfeer van ABU-cao.

De SFU-cao is per 1 januari 2015 ongewijzigd verlengd tot 17 september 2015. Bij de SFU-cao zijn naast de vier vakbonden (FNV, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV) zowel de ABU als de NBBU partij. Vanuit de SFU worden de Stichting Arbo Flexbranche (STAF), de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en de Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) gefinancierd.

De SFU-cao is 23 december 2014 aangemeld bij het Ministerie van SZW en gelijktijdig is voor de SFU-cao een verzoek tot algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van SZW.

NBBU-cao uitgezonderd ABU-cao
In het verlengde van de voortzetting van de SFU-cao is afgesproken dat de NBBU-leden voor de duur van de looptijd van de SFU-cao uitgezonderd blijven van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten.

De NBBU wijst er op dat deze afspraak betekent dat er voor haar leden de komende negen maanden in elk geval niets verandert: Zij kunnen gewoon de NBBU-cao blijven toepassen zoals zij dat gewend zijn; met uiteraard ook de mogelijkheid van 130 weken uitzendbeding.

Partijen blijven de komende periode met elkaar in gesprek en we verwachten dat in de loop van 2015 meer duidelijk wordt wat er met de verschillende cao’s na de datum van 16 september 2015 gaat gebeuren

Bron: ABU/NBBU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer