VvDN: detacheerders zien omzet opnieuw stijgen

0

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) ziet dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,1% is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder is er een terugval van -1,3%. Maar toen liet de impact van de coronacrisis zich nog nauwelijks gelden.

Dat blijkt uit de MarktMonitor die de branchevereniging VvDN vandaag heeft gepubliceerd.

De positieve cijfers uit de VvDN MarktMonitor volgen op het sterke herstel dat de detacheringsbranche in het vierde kwartaal van 2020 liet zien.

Secretaris Peter Hulsbos: ‘Onze sector houdt zich goed staande. De totale detacheringsomzet van de deelnemers aan de MarktMonitor heeft het hele jaar niet veel geleden onder de corona-crisis. De sterkste krimp bedroeg -4,9% (in het corona-kwartaal), een relatief gezien zeer gunstig cijfer als je dit afzet tegen de cijfers vanuit de uitzendwereld. We zien nu dat de Nederlandse economie langzaam maar zeker opkrabbelt uit de corona-recessie.’

Vaste contracten

Opvallend is dat het percentage professionals in vaste dienst bij detacheringsbureaus is gestegen van 61% naar 64,3%. Het gestegen vertrouwen in de vooruitzichten voor de BV Nederland heeft een positief effect op het aantal vaste contracten bij de detacheerders. Waar er in vorige kwartalen enige terugloop van het personeelsbestand zichtbaar was (voornamelijk geen verlenging van tijdelijke contracten) is er nu sprake van een stijging van het personeelsbestand ten opzichte van Q4 2020 van ruim 1% én een sterke toename van het aantal vaste contracten naar 64,3%. Dit is voornamelijk te verklaren door het alsnog aanbieden van een vast contract (waar vorig jaar nog met een tijdelijk contract werd verlengd) en het weer durven aanbieden van vaste contracten aan nieuwe consultants bij de detacheerders.

Leegloop daalt fors

Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Was dat in het tweede kwartaal van 2020 nog een zeer hoge score van 8,1%, nu is dat 5,4%. Dat de zogenaamde leegloop zo fors is gedaald ten opzichte van het slechtste punt vorig jaar komt vooral doordat er voor professionals in dienst weer meer opdrachten zijn, in lijn met de stijging van het aantal uitstaande vacatures. Naast de daling van de leegloop is ook een stijging van de productiviteit waarneembaar o.m. doordat er maar zeer beperkt vakanties worden opgenomen. Er wordt gewoon veel gewerkt! Dit alles zorgt voor een enorme productiviteit in het eerste kwartaalwaarbij de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 maar met 1,3% is gedaald, echter met een personeelsbestand wat nog 7,3% kleiner is dan Q1 2020.

Belang detacheren

Hulsbos: ‘De detacheringsbranche heeft in de afgelopen kwartalen een stevige bijdrage geleverd aan de wendbaarheid van de Nederlandse economie, de zorg en de overheid. Waar in veel sectoren de recessie zorgde voor het (sterk) teruglopen van de omzet van werkgevers en daarmee van hun behoefte aan (tijdelijk) personeel, explodeerde in de Publieke sector (m.n. overheid en zorgsector) de behoefte aan projectmedewerkers en -experts. Interim professionals worden ervaren als volwaardige werknemers, die tegelijk zorgen voor de benodigde flexibiliteit. Met het unieke karakter van detacheren, verliest de werknemer in deze tijd niet zijn of haar baan maar is het detacheringsbureau daar om in de tussentijd zekerheid te bieden en (bijvoorbeeld) verder op te leiden om de volgende opdracht nog beter aan te kunnen. Wat dat betreft een absolute win-win situatie.’

Lees ook: 

 

Vooruitzichten flexondernemers in coronatijd

Flexmarkt sprak met vier flexondernemers over het turbulente jaar 2020 en hun verwachtingen voor dit jaar. Dit is een bundeling van interviews met Johan Bogaard (Vibe Group), Marjolein van de Veerdonk (WerkTalent), René Louwers (Orion Engineering) en Wies van ’t Slot (365Werk). Ontvang deze GRATIS download.

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer