Overname De Staffing Groep: het hoe en waarom?

2

Afgelopen maand heeft het Zwitserse Axiom Partners detacheerder en intermediair De Staffing Groep overgenomen. Flexmarkt sprak met oprichter Wessel van Alphen senior over deze overname in de markt waarin grote strategische overnames plaatsvinden.

De Staffing Groep is overgenomen. De Zwitserse investeerder Axiom Partners heeft de detacheerder en intermediair van het eerste uur overgenomen van de oprichtersfamilie Van Alphen. Axiom wordt eigenaar van een onderneming die contracten voor ruim 3.300 professionals bij opdrachtgevers administreert en daarmee in 2019 een jaaromzet van 400,8 miljoen euro genereerde.

Strategische deals

De transactie met De Staffing Groep volgt na de overnames van Between door Headfirst Groep en van Brainnet door het Amerikaanse PRO Unlimited. Na twee strategische deals verwerft nu een investeringspartij een positie in de Nederlandse intermediairsmarkt. Axiom omschrijft zichzelf als een investeerder, partner en adviseur voor ‘institutionele beleggers, asset managers en internationale banken’. Saillant is dat Axiom-eigenaar Guus Franke in 2017 via het vehikel Easterhill betrokken was bij de verzelfstandiging van Headfirst Group. Hij beoogt met de koop van De Staffing Groep niet alleen een marktpositie te verwerven, maar met de uitbouwstrategie ook de concurrentie met marktleider Headfirst Groep aan te gaan. Franke stelt overigens niet langer bij Headfirst betrokken te zijn. Axiom heeft de volledige overnamesom met eigen vermogen betaald. ‘Dit is uniek en waarborgt de financiële stabiliteit die DSG altijd heeft gekend’, stelt Wessel van Alphen junior.

Nog nooit verlies geleden

In het persbericht stelt ook Van Alphen senior zeer content te zijn met Axiom als koper. De Staffing Groep heeft sinds jaar en dag een hoge solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) en hanteert een quick ratio van ruim boven de 1 (de vorderingen op korte termijn en de post liquide middelen zijn opgeteld minstens gelijk aan de post vreemd vermogen). Het bedrijf gaat er prat op sinds de oprichting in 1986 nooit verlies te hebben geleden. Ook is Van Alphen senior een uitgesproken tegenstander van het aan banken of crediteuren verpanden van de kapitaalstromen die voor de zzp’ers bestemd zijn. Zal de nieuwe Zwitserse eigenaar dezelfde prudentie betrachten, als Axiom een reeks overnames gaat doen?

Bovib-leden voorbeeld volgen

Van Alphen senior stelt desgevraagd van wel. ‘Het geld dat de ingezette professionals toebehoort, mag niet belast, verpand of anderszins bezwaard worden.’ Hij benadrukt dat hij daarvoor eisen heeft gesteld en deze met de koper is overeengekomen in een zogenaamde Duty of Care. ‘Daarin is vastgelegd dat vreemd vermogen alleen mag worden aangetrokken door de statutair directeur, en niet door de aandeelhouder, en ook dat is aan voorwaarden gebonden. In de Duty of Care is tevens bepaald dat er geen ontslagen vallen, de liquiditeitspositie op peil blijft en De Staffing Groep zich blijft inspannen om de zelfstandig opdrachtnemer een eigen rechtspositie op de arbeidsmarkt te geven.’ Met dat laatste doelt Van Alphen senior op de lobby voor ‘een arbeidsmarkt met meerdere contractvormen en bescherming van kwetsbare groepen’. ‘Dit is eigen beleid en doen we niet omdat de Bovib daar iets van vindt. Wij hopen wel dat de overige leden van de Bovib ons voorbeeld volgen.’

Overnamegesprekken nieuwe spelers

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken dat Van Alphen junior de komende vijf jaar als ceo en statutair directeur aanblijft. Ook cfo Marc Nijhuis en cco Jeroen Kuijlen blijven in functie. Ceo Guus Franke van Axiom stelt het bedrijf niet met vreemd vermogen te willen beladen. ‘We zijn overeengekomen dat het werkkapitaal nooit voor meer dan eenderde uit vreemd vermogen mag bestaan. Alleen in noodgevallen, zoals een snelle groeisituatie of een slechte economie, kunnen wij werkkapitaalfinanciering aantrekken.’ Ook de solvabiliteit moet behouden blijven op het huidige niveau, stelt Franke. Franke is in overnamegesprekken verwikkeld met drie nieuwe spelers: een in Nederland, een in België en een in Duitsland.

Dit artikel is geschreven door Wilbert Geijtenbeek voor Flexmarkt.

Toegang tot Flexmarkt magazine digitaal? Abonneer je hier op Flexmarkt Pro.

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het meest recente nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro (nu eerste maand 1 euro)

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. De quick ratio is een financieel kengetal om de op korte termijn beschikbare liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken. Het gaat bij de quick ratio om de vraag of er voldoende vlottende activa aanwezig is om de kortlopende schulden snel te kunnen betalen.
    Het is de verhouding tussen grofweg het banksaldo en de inbare openstaande rekening en het kort vreemd vermogen (te betalen openstaande rekeningen en andere betalingsverplichtingen).

Reageer