Detacheerders zien omzet flink stijgen in vierde kwartaal

0

In het vierde kwartaal is de omzet van detacheerders gemiddeld met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De branchevereniging voor detacheringsorganisaties (VvDN) voorziet dat de positieve trend doorzet in 2021.

Dat blijkt uit de MarktMonitor die de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) vandaag heeft gepubliceerd.

Ondanks de coronacrisis steeg de omzet van detacheerders in het vierde kwartaal van 2020 zelfs met 2,5% vergeleken met het vierde kwartaal van 2019. Over het hele jaar genomen is de omzet van 2020 ten opzichte van 2019 met slechts 0,4% gedaald.
Met de omzetstijging van 11% in het vierde kwartaal ten opzichte van het kwartaal daarvoor heeft de detacheringsbranche zich aan het eind van het jaar dus goed hersteld. In het derde kwartaal van 2020 was de omzet namelijk nog met 3% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 6% ten opzichte van een kwartaal eerder.

Een positieve ontwikkeling in de detacheringsbranche is dat ook het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, in het vierde kwartaal is gedaald van 6,7% naar 5,9%.

Groei publieke sector

VvDN-voorzitter Maikel Pals zegt over het afgelopen jaar: ‘Onze sector mag als geheel niet ontevreden zijn. De cijfers wijzen uit dat we robuust zijn en dat we ons meer dan bewezen hebben. Er is ondanks deze lastige periode vertrouwen onder detacheerders. Daar waar het aantal gedetacheerden in een bepaalde sector terugvalt (belevingssector 0% omzet), zie je juist andere sectoren opleven. Zo zien we dat als gevolg van corona de omzet in de publieke sector juist met 9% ten opzichte van het vorige kwartaal is gestegen. Deze sector laat nu al twee jaar kwartaal op kwartaal groei zien en is ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019 met 36% gegroeid. De huidige forse stijging komt voornamelijk op het conto van de ondersteuning ten behoeve van de overheidsmaatregelen omtrent corona. Daarbij moet gedacht worden aan de extra inzet van juristen, die bij de overheidsinstanties worden ingezet voor een juiste uitvoering van de NOW-regeling en ondersteuning bij onder andere de TOZO. Het aantal juridische opdrachten over alle sectoren is ‘overall’ overigens ook gestegen met 18%. Ook ondernemingen doen veel beroep op juridische bijstand en dat zien de detacheerders terug in de opdrachten.’

Vraag naar HRM-specialisten

Uit de cijfers blijkt ook dat de vraag naar HRM-specialisten zich positief heeft ontwikkeld. De vraag naar deze specialisten is in het vierde kwartaal gestegen met maar liefst 25%. Pals: ‘Op dit moment kun je als HRM’er vrij gemakkelijk aan een baan komen. Waar veel organisaties een pas op de plaats maken is de vraag naar dit specialisme groot. Dit omdat veel organisaties de wens hebben om meer aandacht te besteden aan het personeel. Personeel dat na zoveel maanden grotendeels thuis zitten extra begeleiding en aandacht nodig heeft van de personeelsfunctionaris.’

Meer gedetacheerde met vast dienstverband

De werkgelegenheid voor gedetacheerden blijkt zich stabiel te ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat de gedetacheerde die een vast dienstverband heeft bij het detacheringsbureau zelfs verder is gestegen naar ruim 61%.

Trend zet door

Ondanks het bijzondere jaar 2020 biedt het vertrouwen voor 2021 om te zien dat de trend van een traditioneel sterk vierde kwartaal ook in dit jaar werd voortgezet. Alle vakgebieden laten een omzetgroei zien in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal waaronder ook de vakgebieden Engineering en Financieel waar de detacheerders sterk in vertegenwoordigd zijn. ICT lijkt er goed voor te staan door een versnelde digitalisering bij organisaties, gedreven door onder andere het thuiswerken, en de ontwikkelingen rondom data en privacy.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer