9 vragen over vakantiedagen

1

In de rubriek Flexvraag beantwoordt een professional van Experts in Flex vragen over onderwerpen in de flexbranche. In dit artikel: 9 vragen over vakantiedagen.

Deze vragen hebben allemaal betrekking op overeenkomsten zonder uitzendbeding (ZUB), tenzij anders vermeld.

 1. Mogen we vakantiedagen in geld opbouwen?
  Nee, dat mag niet bij overeenkomsten zonder uitzendbeding (ZUB). Het opbouwen in geld mag alleen bij overeenkomsten met uitzendbeding (MUB).
 2. Over welk uurloon moeten we vakantiedagen uitbetalen als het uurloon onlangs is verhoogd?
  De vakantiedagen zijn in tijd opgebouwd en worden uitbetaald tegen het dan geldende uurloon. In de praktijk komt het regelmatig voor dat toen de uren werden opgebouwd, het uurloon lager was dan op het moment van uitbetalen. Dat komt voor rekening van het uitzendbureau.
 3. Moeten we de uitzendkracht laten bevestigen dat hij onbetaald verlof wil opnemen?
  Als er geen verlofaanvraag is en het daardoor niet duidelijk is dat de uitzendkracht (deels onbetaalde) vakantie opneemt terwijl er onvoldoende saldo vakantiedagen is, kan er achteraf een claim voor nabetaling leegloopuren komen. Vanuit de uitzendkracht of bijvoorbeeld de SNCU.
 4. Er is vlak voor de ziekte onbetaald verlof opgenomen. Wat zijn de gevolgen voor de zw-betaling?
  Bij een contract zonder uitzendbeding is er meestal sprake van vaste uren en dan is dit leidend. Het ziekengeld wordt dan niet lager door het onbetaalde verlof.
 5. Gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door bij ziekte zolang als het contract voortduurt?
  Ja, net als bij ‘gewone’ werknemers gaat bij een uitzendkracht de opbouw van vakantie gewoon door.
 6. Hoe zit het met opbouw vakantie over de wachtdag?
  Over de wachtdag moet vakantie worden opgebouwd, ook al wordt er over die dag geen loon betaald.
 7. Moet overwerk meetellen bij uitbetaling van vakantiedagen?
  Meestal niet, tenzij het overwerk structureel is. Waar de grens voor ‘structureel’ exact getrokken moet worden, zijn meerdere interpretaties mogelijk. Dit geldt voor zowel MUB als ZUB.
 8. Moeten ploegentoeslagen meetellen bij de uitbetaling van vakantiedagen?
  In principe altijd. Iemand werkt in ploegendienst of niet. Ook al wordt er met een bepaalde regelmaat in de dagdienst gewerkt, dan is er nog wel steeds sprake van het werken in ploegen. Op basis van het gemiddelde (meestal afgelopen 13 weken) kan dit als gemiddelde toeslag dienen die extra uitbetaald moet worden tijdens vakantie. Dit geldt voor zowel MUB als ZUB.
 9. Mag ik bij ET-uitruil het aantal opgebouwde vakantie-uren verlagen?
  Nee, dat mag niet. De opbouw blijft 16 2/3 uur per maand. Het uurloon waartegen de vakantiedagen moeten worden uitbetaald, is op het moment van uitbetalen feitelijk uurloon, na aftrek van de ET-uitruil. Er moet bij de uitbetaling van de vakantiedagen uiteraard ook rekening worden gehouden met de aanvullingen zoals genoemd in art. 26 lid 11 van de uitzend-cao.

Dit artikel, verzorgd door Experts in Flex, is in de juni-editie van Flexmarkt verschenen. Het Flexmarkt magazine is digitaal beschikbaar voor abonnees van Flexmarkt pro.

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

 1. Peter van Noordt op

  Eerder een vraag.Ik had een overeenkomst zonder uitzendbeding (ZUB), maar per 1 september aangenomen voor vast dus niet meer werkend voor het uitzendbureau. Er staan echter nog 106 uren ZUB. Wat gebeurt hiermee?

Reageer