Dagloonbesluit per 1 december 2016 aangepast

0

Met ingang van 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en WW’ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat kan leiden tot een hoger dagloon.

Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. UWV kijkt voor het berekenen van het dagloon naar het sv-loon dat de uitkeringsgerechtigde verdiende in het jaar voordat hij of zij werkloos werd. Nu is het nog zo dat het totale sv-loon door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar) wordt gedeeld, ook als men in sommige maanden geen loon ontving.

Hoger dagloon

Voor nieuwe uitkeringen vanaf 1 december 2016 telt UWV alleen maanden waarin loon ontvangen is mee voor de berekening van het dagloon. Dit kan dus mogelijk een hoger dagloon betekenen.

Aanpassingen

UWV zal bij lopende uitkeringen vanaf 1 januari 2017 voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij mogelijk een tegemoetkoming. De betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats vanaf april 2017.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanpassing van het dagloon en het ontvangen van een tegemoetkoming zijn te vinden op de website van UWV.

Bron: UWV
Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer