Geen vertrouwen in politiek bij zzp’ers, erkenning noodzakelijk

0

Het vertrouwen in de politiek is momenteel al niet zo groot, maar bij de zelfstandige professional (zp’er) is dit vertrouwen helemaal ver te zoeken. De reden: de politiek luistert alleen naar vakbonden en werkgeversorganisaties, niet naar de 1,1 miljoen zzp’ers in ons land. Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, wil daar graag verandering in brengen.

Hoogopgeleide zzp’ers geven de vertrouwensrelatie met de landelijke politiek een 4,6 (op een schaal van één tot tien). Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group waar ruim tweehonderd zelfstandig professionals (zp’ers) aan hebben deelgenomen.

Aan de lage score liggen redenen ten grondslag als twijfel over de deskundigheid en het gevoel niet gewaardeerd en slecht vertegenwoordigd te worden. Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, biedt als oplossing voor het herstel van dit vertrouwen: “Geef zp’ers een zelfstandige plek in de SER en ga laagdrempelig in gesprek met alle type zzp’ers die Nederland rijk is. Wij spelen graag de verbindende rol om beide werelden dichter bij elkaar te brengen.”

Zp’er onvoldoende vertegenwoordigd

Wat voor zp’ers een grote rol speelt, is het gevoel dat er onvoldoende vertegenwoordiging is in het besluitvormingsproces. Zij ervaren dat er voornamelijk wordt geluisterd naar de traditionele polderpartijen, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast storen zp’ers zich aan het feit dat alle type zzp’ers over één kam worden geschoren en er in politiek Den Haag een verkeerd beeld over zp’ers bestaat: ‘calculerende zzp’ers met fiscale voordelen’ in plaats van ‘hardwerkende, gepassioneerde zzp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap’. Tot slot twijfelen zp’ers over de dossierkennis van politici en of zij wel in staat zijn vraagstukken op de arbeidsmarkt op te lossen. De onduidelijkheid en onuitvoerbaarheid van wet- en regelgeving voor zzp’ers, de wet DBA in het bijzonder, werd hierbij vaak als voorbeeld genoemd.

Eigen plek in de SER

Alhoewel de vertrouwensrelatie onder druk staat, ziet Kolff perspectief om deze te herstellen. Een belangrijk punt, dat in lijn ligt met het ‘Document op hoofdlijnen’ van de VVD en D66, is de vertegenwoordiging en zelfstandige positie van zzp’ers in de Sociaal Economische Raad (SER). “Dit geeft zp’ers een centrale plek in het besluitvormingsproces, zodat de belangen beter gehoord kunnen worden”, licht Kolff toe.

Kennisuitwisseling zp’er en politiek

Daarnaast is het volgens hem wenselijk zp’ers direct in contact te brengen met Kamerleden om hun zorgen, keuzes voor het ondernemerschap en praktische knelpunten te delen en te bespreken. Deze kennisuitwisseling zal een positief effect hebben op de informatiepositie en het kennisniveau van politici. Kolff: “Onze kerntaak als arbeidsmarktplatform en -dienstverlener is verbinden. Deze taak vervullen we ook graag tussen zp’ers en de politiek, zodat we met elkaar op een constructieve manier het debat kunnen voeren over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt en de rol van zp’ers daarin.”

 

Noot van de redactie:
de oproep van Han Kollf komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar is de Motie Tielen aangenomen in de Tweede Kamer waarin staat dat zelfstandigen een ‘eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in moeten kunnen nemen in de polder.’
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarom zp-vertegenwoordigers opgeroepen zich te melden. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en de Werkvereniging hebben zich inmiddels hiervoor gemeld, zo meldt zzp-platform ZiPconomy.

Lees ook: Borstlap, SER en politiek gekonkel: waar staat uitzenden nu?

 

FlexeventFleXevent 2021

Na de WAB volgden het voorstel van de Commissie Regulering van Werk (Borstlap) en het SER-advies en meer. Wat hebben de nieuwe regering, de polder en 2022 voor de flexbranche in petto? Tijdens het FleXevent op 25 november 2021 komen de laatste actualiteiten in wet- en regelgeving rond (flex)werk aan bod, en hun impact op de bedrijfsvoering van uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrollers, zzp-bemiddelaars en platforms. Geïnteresseerd? Bekijk het programma en meld u eenvoudig online aan.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer