Huisvesting buitenlands personeel

0

In 2009 werd het huisvestingskeurmerk Certified Flex Home geïntroduceerd door de ABU en de NBBU.

Uitzendorganisaties die aan de gestelde huisvestingseisen voldoen, krijgen een sticker die ze op hun raam kunnen plakken. Doel van de sticker is gemeenten, omwonenden, brandweer, controlerende instellingen en uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet.

De huisvestingsnormen hebben betrekking op veiligheid en administratie. Zo moet de beschikbare woonruimte per persoon minimaal 10 m² zijn en dient de huisvesting adequaat te zijn ingericht voor de specifieke bewoningsdoeleinden van deze specifieke groep werknemers. De complete lijst met huisvestingsnormen is te vinden op de website www.certifiedflexhome.nl

Ook in de ABU en NBBU-cao voor uitzendkrachten zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de huisvesting van buitenlandse flexkrachten. In de ABU-cao staan deze afspraken in artikel 45. In de NBBU-cao zijn de huisvestingsbepalingen te vinden in artikel 36.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer